Verkstäder

Kungl. Konsthögskolans verkstäder ger studenterna möjlighet att bredda sin konstnärliga praktik genom att experimentera med olika tekniker som måleri, skulptur, grafik, trä, glas, smide, fotografi, digitala medier, video, interaktiva medier och 3D. Studenterna kan fritt välja den teknik – eller kombination av tekniker – de vill arbeta med och utforska.

Verkstädernas lärare och föreläsare ger studenterna professionell, individuell handledning och håller introduktionskurser i teknik och material. Med studenternas konstnärskap som utgångspunkt producerar studenter och lärare konstföremål tillsammans och genomför experiment, skisser, modeller och projekt. Inbjudna konstnärer får också möjlighet att utnyttja verkstäderna och den tekniska kompetens som finns där, samt att utveckla samarbetsprojekt med studenterna.

Grafikverkstäder

Grafikavdelningen erbjuder en av de mest kompletta och avancerade utbildningarna i konstgrafik på högskolenivå i Sverige. 

Ljud- och Videostudio

I Kungl. Konsthögskolans ljud- och videostudios kan studenterna arbeta med rörlig bild och ljud. 

Grafikverkstäder

Grafikavdelningen erbjuder en av de mest kompletta och avancerade utbildningarna i konstgrafik på högskolenivå i Sverige. 

Ljud- och Videostudio

I Kungl. Konsthögskolans ljud- och videostudios kan studenterna arbeta med rörlig bild och ljud. 

Grafikverkstäder

Grafikavdelningen erbjuder en av de mest kompletta och avancerade utbildningarna i konstgrafik på högskolenivå i Sverige. 

Ljud- och Videostudio

I Kungl. Konsthögskolans ljud- och videostudios kan studenterna arbeta med rörlig bild och ljud.