Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Bok- och högtryck

Här finns möjlighet att arbeta med olika typer av högtryck (lösa bly- och trätyper, träsnitt, klichéer och fotopolymer) på papper och andra material. De tryckta bladen kan fungera som separata verk, eller monteras och bindas samman till böcker. Bokbinderiet erbjuder olika möjligheter av montering, det går att sy eller att använda spiral eller limbindning.

Utrustning