Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Screentryck

Screentryck lämpar sig för såväl konstnärliga som industriella tryck, då metoden kan användas på en mängd olika material med olika typer av färger. Tryckmetoden har använts, förutom av konstnärer för konsttryck, av bland andra aktivister då den möjliggör en snabb produktion av mindre upplagor av affischer och t-shirts. I screenverkstaden kan studenter arbeta med screentryck på papper och textilier, och förbereda ramar för tryck på glas, plast, metall med mera. Original kan framställas direkt på ritfilm eller digitalt.

Kurser

En introduktionskurs erbjuds varje termin och därutöver öppna workshops eller specialkurser på speciellt tema eller teknik. Verkstaden arbetar kontinuerligt med studenter som har egna projekt, där betoningen ligger på indivuduell handledning och tekniska experiment.

Undervisningsmaterial

I verkstaden finns ett arkiv av screentryck, exempel på olika tekniker och manualer för att arbeta i verkstaden.

Lärare

Maria Lilja, adjunkt i fri konst

Utrustning och tekniker

 

Screenverkstaden. Foto: Maria Lilja

Screenverkstaden. Foto: Maria LiljaNotice: Trying to get property of non-object in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-content/themes/pickman-0.16.1/link_layer.php on line 9

Notice: Trying to get property of non-object in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-content/themes/pickman-0.16.1/link_layer.php on line 10