Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

3D-lab

I Konsthögskolans 3D-labb finns möjlighet att arbeta med olika digitala tekniker som är under snabb utveckling. De flesta tekniker i 3D-labbet är baserade på digitala tredimensionella objekt som skapas genom 3D modellering eller 3D scanning. En 3D-modell kan 3D printas, fräsas ut i storformat, textureras, användas för virtual reality, augmented reality, animeras till spel, film, realtids visualisering och mycket mer.

De arbeten som görs i 3D-labbet involverar ofta samarbeten med andra studieområden på KKH och med samarbetspartner från andra högskolor och företag. Ett exempel är plattformen ‘re:motion’, se nedan.

Utveckling av ny teknik
Just nu utvecklas en helt ny form av Vax-3D-skrivare på konsthögskolan som öppnar upp för nya konstpraktiker och uttryck för studenter som jobbar med vax, glas och brons. Inblandade i detta utvecklingsarbete är Erik Cederberg, CEO på Cederb AB, grundare av Stockholms Makerspace, Ulrika Rosengren Gustafsson, ansvarig Glasverkstan KKH, Esther Ericsson, ansvarig 3D-Labb KKH, Anneli Scheutz-Bergmans, gjuteriansvarig Bronsverkstan KKH, samt intresserade studenter på KKH.
Läs mer om det här!

Blogg
På 3D-labbets blogg finner du information om tidigare och nya exempel på kurser och studentprojekt.
Bloggen når du på den här länken!

Kurser och handledning

3D-labbet erbjuder kurser och handledning i bl.a. 3D-scanning, 3D-printing, 3D-fräsning, 3D-modellering, VR/AR, spelmotorer och 3D-animation erbjuds.

re:motion
Studenter som vill experimentera med internetrelaterad media, interaktiva system och 3D-tekniker har tillgång till avancerad utrustning och professionell mjukvara för 2D och 3D, såsom webb, bildprocessering, modellering, animering, printing (tredimensionella printar). Genom ett samarbete mellan de olika studieområdena har en tvärvetenskaplig plattform för konstnärlig praktik skapats, ‘re:motion’.

Undervisande personal

Esther Ericsson, adjunkt i fri konst med inriktning mot digitala 3D-tekniker
Martin Christenssen, handledning inom 3D-tekniker

Utrustning