Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Projektledare: Anna Knappe (2019-)

Warland är ett forskningsprojekt och film som undersöker hur våldsamma bilder påverkar de människor som deltar i deras cirkulation och hur krigsbilder blir en del av kulturidentiteten. Warland fokuserar på Afghanistan och bilderna som producerats i och utanför Afghanistan sedan konflikten började, från sovjetisk ockupation till krig mot terror och nuvarande offer för terrorattacker. Bilderna blir observerade genom känslor som de skapar: ilska, ledsenhet, avsky, empati, alienation etc. Syftet är att ge utrymme att tolka bilderna för dem som deltar i deras cirkulation för att förstå politiken runt känslor i handling.”

Anna Knappe, Afghanistan 100: The first 100 images of Google search for Afghanistan