What's that in the background?

Projektledare: Sebastian Nordbeck, Medsökande: Max Olofsson (2012-2015)

What’s that in the background? är ett bildbaserat forskningsprojekt som undersöker hur konst representeras i serier. Ändras konstverken i serierutornas bakgrunder i förhållande till trender och ismer i den verkliga konstvärlden? Eller har de olika serierna egna urskiljbara sätt att representera konst? Målet är att åskådliggöra fördomar mot konst och den allmänna uppfattningen om hur konst ser ut genom att visa på de olika sätt som konst återges i serier. Arkivuppbyggnaden kommer att ske genom öppna workshops i vardagsrumsstämning där deltagarna letar efter konstverk i seriernas bakgrunder. Detta material skannas och läggs upp på en projektblogg samt trycks i en bok.’

What’s that in the background? (detalj ur instruktion för väggmålning) © Max Olofsson & Sebastian Nordbeck