Wura-Natasha Ogunji – Kissing Strangers and Changing Face


Föredrag presenterat vid konferensen “What is a Mask?”, 26-27 januari 2017, vid Kungl. Konsthögskolan.
Sammanfattning:
”Wura-Natasha Ogunji skapar performanceverk som handlar om kvinnors närvaro i det offentliga rummet. Många av hennes arbeten belyser förhållandet mellan kroppen och det sociala trycket och närvaron. Hon är intresserad av hur framför allt kvinnor tar rummet i besittning genom både utomordentliga och vardagliga handlingar. Kissing Strangers and Changing Face handlar om hur den maskerade performancekonstnären skickligt ingriper i det sociala och fysiska rummet i museisammanhang och på gator. Ogunji presenterar flera performanceverk, däribland: Will I still carry water when I am a dead woman? [Lagos], Can’t I just decide to fly? [Kapstaden] och The Kissing Mask [Seattle].
Will I still carry water when I am a dead woman? och Can’t I just decide to fly? ingår i en serie arbeten som använder sig av fysiskhet, uthållighet och egendomliga masker för att skapa fysiska rum och närvaro för kvinnliga performancekonstnärer. Ogunji designar ofta dräkter som anspelar på traditionell maskeradutstyrsel, vilket gör att performancekonstnärerna kan röra sig fritt i välbesökta offentliga rum. Hennes arbete The Kissing Mask sammankopplar artefakten med nuet genom att föreslå en intim akt mellan konstnär, mask och betraktare. Performanceverket komplicerar och nedmonterar masken som heligt föremål eller historisk relik genom att använda den på en levande (konstnärens/performancekonstnärens) kropp.”
Konferensen curaterades av gästprofessor Catherine Malabou och i samarbete med Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London.
Konferensen mottog generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.