You Look Like Milk

Projektledare: Jennifer Rainsford, Rut Karin Zettergren, Lena Bergendahl (2009-2011)

’I projektet använder vi filmproduktion som metod för att undersöka hur vi förhåller oss till bilden av den Andre. På vilket sätt närmar vi oss en främmande kultur samt använder den som ett verktyg för att studera vår egen kultur? Projektet har resulterat i en åttakanalig videoinstallation och två filmer; Applied Theories of Expanding Minds och That’s my Phone.’

www.zbrproductions.com