To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Stor donation för främjandet av konstnärlig utbildning

Entreprenören Sverker Lerheden har beslutat att donera 100 miljoner kronor för att främja konstnärlig utbildning och utveckling inom konst och musik. Mottagare av donationen är Kungl. Konsthögskolan samt Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Pengarna delas ut i form av årliga stipendier till högskolornas studenter.

Sverker och Birgittas stipendiefond, initierad av Sverker Lerheden för att hedra sin hustru Birgitta Sintring, ska verka för sitt ändamål genom att ”utge årliga stipendier till talangfulla elever/studenter som på ettdera sätt är knutna till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Kungliga Konsthögskolan”. 

KKH och KMH får 100 miljoner kronor som ska förvaltas i den nystartade stiftelsen. Genom fonden ska årliga stipendier på minst två miljoner kronor delas ut till talangfulla studenter på de två konstnärliga högskolorna.

– Vi är otroligt glada över den osedvanligt generösa donationen, som kommer ge stora möjligheter till våra studenter och påverka den svenska konstens utveckling i generationer framåt, säger Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan.

Helena Wessman, rektor vid Kungl. Musikhögskolan, menar att utdelningen på sikt kommer att bidra till musiklivets utveckling.

– Att KMH, jämte KKH, har valts ut som mottagare av Sverker och Birgittas stipendiefond gör mig stolt och väldigt glad å studenternas och musiklivets vägnar. Sverker Lerheden har bestått oss med en mycket generös donation. Utdelningen kommer att göra stor skillnad för de lyckliga stipendiaterna.

Kungl. Musikhögskolans och Konsthögskolans rektorer innehar ordförandeposten två år i taget. Kungl. Musikhögskolans rektor inleder som ordförande i styrelsen. 

Sverker Lerheden har en bakgrund inom bygg-, bank- och fastighetsbranschen. I samband med denna donation donerar han ytterligare 200 miljoner kronor till Stockholms universitet och Uppsala universitet.