To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Ossian Söderqvist

Warmly welcome to the exhibition of Ossian Söderqvist at Galleri Mejan, the Royal Institute of Art’s student gallery.

Opening hours:
Mon–Fri 12.00–18.00
Sat–Sun 12.00–17.00

Exhibition 25/11 – 4/12. Vernissage Friday 25 november 17.00–21.00.

Ossian Söderqvist
CESUR 

Ett spår genomlöper materialet. Jag ser spåret mellan min handlings närvaro och materialets frånvaro, något delat från något annat. Varje form är bunden till ett material, det materiella villkoret i formen är bundet till en separation. När materialet klyvs lämnas en grov textur på ytan. Jag för min hand längs med ytan för att känna i vilken riktning och rytm verktyget har passerat. Ett flertal spår på ytan försöker passa i varandra när ytorna vänder sig mot varandra. Strukturen bär försöket till en överensstämmelse mellan det material som tas bort och det material som lämnas kvar. Det talar om att när en likvärdig överensstämmelse är gjord, när tomrummet och materialet är lika, kan ytorna mötas och en ny del skapas. Att inte dela så att separationen går helt igenom, utan att i stället låta delningen lämna ett tomt spår i materialet, synliggör måttet hos det som delar. En rytm uppstår när en till synes likadan gest får inverka på materialet så många gånger materialet räcker till. Gesten är bunden till situationen där verktygets villkor uppvisas i varje upprepad rörelse. Materialet till skillnad från gesten är bundet till sin ändlighet, där gestens inverkan först upphör när materialets mått är nått och kan enbart fortsätta efter ett avbrott som leder den till nästa början.   

Image gallery, scroll sideways to see images.
1 / 7
Installation view, CESUR, Galleri Mejan, 2022 Photo: Jean-Baptiste Béranger
Cataract / With eyes closed, sawn beech wood, 220x40x40cm, 2022 | Cataract / Blocked in all directions, sawn walnut wood, 240x50x50cm, 2022 | Cataract / Refusal to walk, sawn beech wood, 222x40x40cm, 2022 Photo: Jean-Baptiste Béranger
Cataract / With eyes closed, sawn beech wood, 220x40x40cm, 2022 | Cataract / Blocked in all directions, sawn walnut wood, 240x50x50cm, 2022 | Cataract / Moves one forward, sawn birch wood, 190x30x30cm, 2022 Photo: Jean-Baptiste Béranger
Metaphors are not for humans, sawn, drilled and assembled planks with dowel pins and wood glue, 20x120x7cm, 2022 | The preparation that might make it possible, sawn beech wood assembled with toothpicks, 70x450x1,2cm, 2022 Photo: Jean-Baptiste Béranger
For no reason / Starry night, drilled holes with cut off dowel pins of birch wood placed in the wall, 940x570x1cm, 2022 Photo: Jean-Baptiste Béranger
For no reason / Starry night, drilled holes with cut off dowel pins of birch wood placed in the wall, 940x570x1cm, 2022 Photo: Jean-Baptiste Béranger
Caesura, sawn walnut wood assembled with toothpicks and lyocell thread, 60x140x1,2cm, 2022 Photo: Jean-Baptiste Béranger