To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Ansök till fördjupningskursen: Restaureringskonst Katalysator

Hur bidrar restaureringskonst effektivt till långsiktig hållbarhet?

Ansökan till Kungl. Konsthögskolans avancerade fördjupningskurs Restaureringskonst – Katalysator är öppen fram till 22 augusti.

Ansök här.

Du som tidigare har läst restaureringskonst får nu möjligheten att bidra med din kunskap och fördjupa den i en studie av restaureringsfältets metodik. I kursen ställer vi oss frågan och diskuterar: Får behovet av omställning till ett mer hållbart samhällsbyggande konsekvenser för restaureringskonsten eller kan restaureringskonstens metoder rent av vara en katalysator för nya synsätt i samhällsdiskussionen?

Läs mer om kursen.