För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

AiWHEtL av Sophie Tottie på Konstakademien

I Sophie Totties utställning AiWHEtL materialiseras förfluten tid i nuet genom återvinning. Restprodukter som färgrester och penseltvätt införlivas och återbrukas i nya arbeten och i omarbetningar av tidigare verk och textmaterial.

AiWHEtL är en akronym för engelskans ”As if We Had Everything to Learn.”* Arbetet utgår från ett lärande där frågan inte är vad det handlar om utan hur det fungerar. T ex relationen mellan görande och tänkande i ljuset av återvinning och omprövande av det som gjorts och sagts. Bläckmålningarna Sense (Universal(s)) börjar lika mycket i penseltvätt som i mer abstrakta miljöstudier. Olika delar av arbetsprocessen som nyhetsrapporter, litteratur, musik och tankar om tillgängliggörande av abstraktioner har malts ner till bild och bläck. Form och bläckframställning från grunden innebär inte bara ett fabricerande utan fokuserar också på hur både bläck och bild fortsätter att transformeras, bläcket när det exponeras för luft och tar form på papper och linjer och cirklar när de öppnar för nya associationsbanor.

Sophie Tottie är konstnär och professor i fri konst med inriktning på teckning och måleri vid Kungl. Konsthögskolan sedan 2012.

Mer om utställningen på Konstakademien.

P1 Kulturreportage om AiWHETtL: Den sista fågeln: Sophie Tottie om konstens ansvar och frihet.


* Från texten: Lygia Clark: A Space Open to Time by Cornelia H. Butler, publicerad I katalogen Lygia Clark: The Abandonment of Art, 1948-1988, av the Museum of Modern Art, New York, 2014.