För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Utbildning

Konsten i fokus

På Kungl. Konsthögskolan står det konstnärliga arbetet i centrum för all undervisning. Vårt arbete präglas av ett nyfiket, experimenterande förhållningssätt, där ny kunskap om konstens och arkitekturens uttryck, metoder och sammanhang står i fokus. Med hjälp av pedagogiska former och i dialog med de förändringar som sker i konst och kultur skapar vi kunskap.

Varje student har en erfaren konstnär som handledare, och tillsammans sätter de samman utbildningen. Arbete i ateljé och verkstäder kombineras med kurser, workshoppar, föreläsningar, studieresor och utställningar. Handledaren är ansvarig för studentens konstnärliga utveckling.

Genom att knyta till oss meriterade konstnärer som företräder olika metoder och perspektiv får vi en både bred och djup utbildning. Nya perspektiv och sammanhang tillkommer, och kunskapsutbyten sker inom hela högskolan, vilket möjliggör nyskapande konst.

Internationellt perspektiv

Ett internationellt perspektiv genomsyrar utbildningen vid Kungl. Konsthögskolan. Vi bjuder in internationella gästlärare, arrangerar internationella workshoppar och seminarier samt uppmuntrar studieresor utomlands och möjligheter till internationella utbytesstudier.

Vi arbetar ämnesöverskridande och samarbetar med närliggande områden inom kultur, vetenskap och samhälle. För att förbereda våra programstudenter för det kommande yrkeslivet erbjuder vi kursmoment i bland annat ekonomi och utställningsproduktion samt anordnar studiebesök hos branschorganisationer och offentliga verksamheter inriktade på konst.

Livslångt lärande

Våra utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma konstnärer och arkitekter ger möjlighet till livslångt lärande och fortsatt kompetensutveckling.

En viktig grund för att experiment och nyskapande ska ske inom utbildningen är att lärare och studenter som hunnit olika långt i sina yrkesliv och konstnärskap arbetar sida vid sida och delar kunskaper med varandra.

Dessa utbildningar är viktiga för att utveckla det svenska konst- och arkitekturfältet och för att möta samtidens utmaningar. Vi utvecklar ständigt våra utbildningar för yrkesverksamma, så att de ska tillgodose de kompetensbehov som finns.

Bildgalleri, rulla i sidled för att se bilder.
1 / 1