För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Om

Eugene Sundelius von Rosen BA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Utbildning, forskning och utåtriktad verksamhet

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konsthögskola med lång konstnärlig tradition som började redan 1735. I dag är lärosätet en statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. För de studenter, forskare och medarbetare som verkar här står konsten i fokus, och vi värnar om såväl konstens som bildningens frihet.

Här erbjuder vi en kombination av konstnärlig bredd och avancerad spetskompetens med utbildningar i fri konst både på grundnivå och avancerad nivå. Våra fristående kurser på avancerad nivå riktar sig till såväl yrkesverksamma konstnärer och arkitekter som till dem som verkar inom kultur och humaniora. Vi är också en institution för forskning.

Som kulturinstitution erbjuder vi ett utåtriktat program som är öppet för allmänheten. Det omfattar utställningar, seminarier och workshoppar.

Utveckling med historisk koppling

Kungl. Konsthögskolan är en plats som möjliggör för konst och lärande. Vi tar konstnärliga risker och experimenterar för att konsten ska växa. Yrkesverksamma konstnärer undervisar här i fri konst – från grafik, måleri och skulptur till video, ljud, fotografi, interaktiva tekniker, performance och kritiska studier.

Vi finns på Skeppsholmen i centrala Stockholm. Kombinationen av byggnaderna med en tydlig historisk koppling och moderna verkstäder skapar en dynamisk miljö för studenter, forskare och personal. Här förvaltas det konstnärliga arvet, samtidigt som teknik och metoder inom området ständigt utvecklas. Den konst som skapas här förhåller sig både till det förflutna och letar efter nya sätt att omdefiniera sig själv. På ett liknande sätt präglas Kungl. Konsthögskolan både av sin tradition och pågående förnyelse.

Konsten i ständig utveckling

Hos oss står studenternas konstnärliga arbete i centrum för allt lärande. Genom reflektion och generositet bryts skilda konstnärliga uttryck mot varandra. Bland våra 230 studenter ryms en mångfald av konstnärliga uttryck, förhållningssätt och attityder. Vår utbildning och forskning använder och formar ett gemensamt kunskapsfält i ständig förändring. Experimentlusta och kritisk diskussion leder den självständiga konstnärliga utvecklingen framåt.

Genom att pröva skilda konstnärliga uttryck mot varandra och skapa nya former för utveckling skapar våra medarbetare, forskare och studenter förutsättningar för ett livslångt lärande.

Utåtriktad verksamhet

Vi arbetar ämnesöverskridande genom utbyten och samarbeten med närliggande områden inom kultur, vetenskap och samhälle. I vår samverkan med samhället erbjuder vi även utställningar, screenings och performances. Vi arrangerar dessutom öppna föreläsningar, seminarier och workshoppar med gästföreläsare som kommer från såväl nationella som internationella lärosäten och organisationer eller är enskilda konstnärliga utövare från olika delar av världen.

I vår kalender finns information om vårt utåtriktade program.