För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Forskning

Leonela Lilja MA 2015–2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Forska genom konst

Sedan ett antal år tillbaka erbjuder Kungl. Konsthögskolan möjlighet att bedriva såväl individuella forskningsprojekt som samarbetsprojekt.

Forskningen på Kungl. Konsthögskolan präglas av ett nyfiket, experimenterande förhållningssätt, där ny kunskap om konstens och arkitekturens uttryck, metoder och sammanhang står i fokus. Många av de forskningsprojekt som bedrivs här förenar olika platser och erfarenheter i sin strävan efter att skapa en hållbar framtid.

Vi deltar också i flera nationella och internationella förgreningar och nätverk, även utanför konst- och arkitekturfältet, och samarbetar i olika tvär- och mångdisciplinära projekt.

Konstnärlig forskning

Vid Kungl. Konsthögskolan utförs praktikbaserad forskning med konstnärliga metoder som utgångspunkt. Konstnärlig forskning sker genom konst, och projekten kan ta upp inomkonstnärliga frågor eller frågor med bredare relevans för samhället. Kontakter sker ofta med andra kunskapsfält. Våra fristående kurser på avancerad nivå använder forskningsmetodik och utvecklar olika forskningspraktiker.

Forskning genomsyrar miljön

Vår konstnärliga forskningsmiljö består av doktorander, externfinansierade forskare, konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt samt den forskning som undervisande personal utför inom sina tjänster. Även våra fristående kurser på avancerad nivå bedriver pedagogik som har forskningsmässig karaktär.

Externfinansierad forskning

Våra externfinansierade forskare ansöker om externa konstnärliga forskningsmedel från till exempel Vetenskapsrådet. Projekten löper över längre tid och drivs på deltid under till exempel tre år. Ibland är forskarna också anställda lärare vid Kungl. Konsthögskolan.