För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Förmedla det arkitektoniska kulturarvet

Mogens A. Morgen, Studietur til Paimio Sanatorium
Mogens A. Morgen, Studietur til Paimio Sanatorium

Nordisk Master i Arkitektoniskt Kulturarv – NORDMAK – är en akademisk påbyggnadsutbildning i det arkitektoniska kulturarvet som förenar teori med praktik.

NORDMAK har Arkitektskolen Aarhus som sin huvudman, men utbildningen sker över nordiska gränser i ett nära samarbete med Arkitektur- och designhögskolen i Oslo, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Aalto-universitetet i Helsingfors med lärare och studenter från hela Norden. Utbildningen startade 2007 och är godkänd av Kulturministeriet i Danmark.

NORDMAK är en nordisk master som utgörs av fem terminer som pågår växelvis i Danmark, Norge, Sverige och Finland samt ett avslutande termin där du skriver din master. Mastern riktar sig till dig som arbetar professionellt direkt eller i relation till det arkitektoniska kulturarvet – som arkitekter, ingenjörer, konstruktörer, planerare, byggadministratörer, arkeologer, historiker och museiintendenter från såväl privata som offentliga företag, organisationer och förvaltningar.

Utbildningen är både akademisk samt metodisk och ger dig de rätta verktygen för att kunna utveckla, förvalta och förmedla det arkitektoniska kulturarvet på en hög nivå.

Som studerande tillägnar du dig nya kompetenser baserade på teorikunskaper inom fackområdet och lär dig en värdebaserad arbetsmetod för undersökning, dokumentation samt processledning.

NORDMAK är en investering i framtiden – för kulturarvet, för arbetsplatsen och för dig som studerande. Du blir en frontfigur i arbetet med att förstå, förstärka och förmedla det arkitektoniska kulturarvet för byggnader, urbana miljöer, kulturmiljöer och landskap.

Läs mer om utbildningen och inkom med din ansökan.