För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Informationsmöte om upprustning av KKH:s huvudbyggnad

Mellanrummet Kungl. Konsthögskolan. Foto: Patrick Miller

Kungl. Konsthögskolans (KKH) huvudbyggnad – Kasern III – är i behov av upprustning för att skapa mer ändamålsenliga lokaler. Projekteringen pågår för planerad byggstart våren 2024.

Kungl. Konsthögskolan har sedan 1946 haft verksamhet på Skeppsholmen i Stockholm och 1995 blev Kasern III dess huvudbyggnad. Det centrala läget är fördelaktigt, dels i fråga om tillgänglighet för studenter och besökare, men även i relation till högskolans strävan efter nära samarbete med andra kulturinstitutioner och samarbetspartners. 

Högskolans verksamhet har sedan flytten in i Kasern III utvecklats; arbetsmiljökraven har blivit strängare och det finns ny teknik som gör att möjligheterna att spara energi är större. Kungl. Konsthögskolan har bland annat behov av en effektiviserad användning av lokalerna, bättre ytor för administration och undervisning samt mer yta för ateljéer.

Inför Kungl. Konsthögskolans inflytt på 1990-talet byggdes den ursprungliga kasernen om och till. Ambitionen nu är att ta vara på värdena i både äldre och nyare delar och så långt möjligt återbruka både byggdelar och inredning. När upprustningen är klar kommer byggnaden användas på ett klokare och effektivare sätt, både för undervisning och ur miljösynpunkt.

Vid årsskiftet tecknade Kungl. Konsthögskolan och Statens fastighetsverk (SFV) ett nytt tioårigt avtal för huvudbyggnaden som börjar gälla hösten 2025.

Informationsmöte

Statens fastighetsverk vill tillsammans med Kungl. Konsthögskolan bjuda in grannar och andra intressenter till information om upprusningsprojektet, ett projekt som bland annat innebär nya ateljéer med takfönster.

Tid: Torsdag 23 februari 2023 kl. 18.00–19.30
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1

Vid informationsmötet kommer bland annat att tas upp:

  • Syfte och mål för projektet, KKH:s verksamhet och vision
  • Historik, nuläge och framtida utformning
  • Projektets arbetssätt för minimering av miljöpåverkan

Mötet är öppet för dem som verkar på eller har ett speciellt engagemang för Skeppsholmen och som är intresserade av frågan.

Rektor Sanne Kofod Olsen (KKH) hälsar välkommen.

Prorektor Fredrik Ehlin (KKH), projektägare Vanja Knocke (SFV) samt arkitekt Johan Ahnborg informerar, med möjlighet att ställa frågor.

Mötet avslutas med en rundvandring i högskolans lokaler.