För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Inredningsarkitekt

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Bild: Patrick Miller
Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Bild: Patrick Miller

Kungl. Konsthögskolan söker inredningsarkitekt för den planerade renoveringen av högskolans huvudbyggnad. 

Anbudshandlingar ska vara högskolan tillhanda senast 17 december.

Kontakta projektledare Fredrik Eriksson för förfrågningsunderlag: fredrik@erikssonprojekt.se