För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kungl. Konsthögskolan får bidrag i Vetenskapsrådets excellenssatsning

Simon Ferner, cinder, avgångsutställning Konstakademien, 2023. I förgrunden f.v.: Ossian Söderqvist, Katarakt, Frida Petersen, Predikan till fåglar Foto: Jean-Baptiste Béranger

Vetenskapsrådet har efter 2022 års utlysning av bidrag till excellenscenter nu beslutat att finansiera 15 forskningsmiljöer – varav Kungl. Konsthögskolan är en av dem.

För Kungl. Konsthögskolan innebär den beviljade ansökan att ett kompetenscentrum för konst och politisk föreställning inrättas i samarbete med institutionen HDK-Valand vid Göteborg universitet – det första av sitt slag i Sverige. Projektets initiativtagare är professor Natasha marie Llorens.

Syftet, skriver Vetenskapsrådet, är att stödja den högsta nivån av konstnärlig forskning inom svensk forskarutbildning och inom forskarutbildning i bildkonst.

Sanne Kofod Olsen, rektor vid Kungl. Konsthögskolan, har tagit emot nyheten med stor glädje och tacksamhet.

– Kungl. Konsthögskolan har de senaste åren jobbat intensivt och målinriktat med att bygga upp sin forskningsmiljö inom konstnärlig forskning. Högskolan har med tidigare stöd från Vetenskapsrådet lanserat flera profilerade konstforskningsprojekt. Med detta extraordinära bidrag till etableringen av ett kompetenscentrum för konst och politisk föreställning – i samarbete med den väletablerade forskningsmiljön på institutionen HDK-Valand – stärker vi vår forskning ytterligare och kan fortsatt jobba med utvecklingen av vårt forskningsmiljö och forskningsbaserade undervisning.

Totalt bedömdes 124 ansökningar av en internationell panel och Vetenskapsrådet beskriver konkurrensen som mycket hård.

– Panelen, som är experter på den här typen av centrumbildningar, var väldigt imponerade av kvaliteten i projektförslagen. En stor andel av ansökningarna höll exceptionellt hög nivå, säger Mattias Marklund, som har lett utformning av bidraget, till Vetenskapsrådets hemsida.

Vetenskapsrådet meddelar att varje forskningsmiljö kommer att få 4–6 miljoner kronor per år under fem år, ”med möjlighet till ytterligare fem års finansiering efter utvärdering”. Planen, skriver man, är att medlen ska gå till ”långsiktiga programverksamheter där forskare från olika discipliner samlas kring ett tema eller en frågeställning”.

Läs mer här.