För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kungl. Konsthögskolan samarbetar med The Hamrin Foundation och Handelshögskolan

Sara Ekholm Eriksson, 'En vetsaga om metamorfosen', Vargtimmen: Avgångsutställning på Konstakademien 2022

Sedan januari har ett samverkansprojekt mellan stiftelsen The Hamrin Foundation och Handelshögskolan vuxit fram som undersöker hur den fria konstens skapande kan utvecklas i förhållande till industriföretags innovations- och produktionsprocesser. Projektet söker bygga transversala axlar mellan miljöer som inte omedelbart kommer i kontakt med varandra och som följer olika slags logiker men som delar intressen i material och teknologi. Förhoppningen är att ett tvärgående kunskapsutbyte ska ske som skuggas och reflekteras i den följeforskning som Handelshögskolans konstsatsning Art Initiatives vetenskaplige ledare professor Pierre de Guillet Monthoux bedriver.

Sara Ekholm Eriksson är alumni från KKH och är den konstnär som för högskolans räkning arbetar på plats på ett innovationscenter i den småländska industribygden. Prorektor Fredrik Ehlin projektleder och kommer tillsammans med de Guillet Monthoux göra en publikation som publiceras i samband med en utställning av Ekholm Eriksson som visas i Ljungby i slutet av november 2023.

Press release: The Hamrin Foundation.