För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Akke Kumlien: Materialinstitutets första föreståndare

Färgpigment rivna med äggemulsion och linolja eller vallmoolja, Akke Kumlien, 1939.

Just nu pågår separatutställningen Stunder av vardagslycka (11 juni – 6 november 2022) på Thielska Galleriet i Stockholm (kurerad av Sophie Allgårdh). Den omfattar ett femtiotal målningar i olja och tempera av Akke Kumlien, samt färgprover lånade från Materialinstitutet på Kungl. Konsthögskolan.

Förutom konstnär och lärare var Akke Kumlien Kungl. Konsthögskolans Materalinstituts första föreståndare, beviljad av Sveriges riksdag våren 1935. Sedan instiftelsen har Materialinstitutet bedrivit undervisning och praktiskt arbete i måleriets material och metoder.

Förutom att initiera Materialinstitutet, vad av Kumlien finns kvar på Kungl. Konsthögskolans utbildning i dag?

Kristina Janni Ståhl, adjunkt och ansvarig för Materialinstitutet:

– I Kumliens publicerade verk finner läsaren ett oändligt experimenterande av äldre, mästerliga tekniker. I dag är Materialinstitutet en levande experimentverkstad med stort fokus på färgframställning från naturen. Bland annat praktiseras förhistoriska tekniker såsom framställningen av indigo från växten vejde [Isatis tinctoria], den dominerande källan till blå färg fram till 1400-talet. I skolans planteringar får studenter möjlighet att odla vejde, liksom andra färgväxter, och därigenom följa hela färgframställningsprocessen – från växt till verk.

– Materialinstitutet var dessutom först av sitt slag i Europa. Aldrig tidigare hade forskning, undervisning och utåtriktad verksamhet inom ämnet förenats inom den konstnärliga skolmiljön. Med få medel lyckades Akke Kumlien bygga upp vad som skulle bli en internationellt erkänd tradition av materiallära med inriktning på färg. Kungl. Konsthögskolan har fortsatt och avancerat öppenheten mot allmänheten sedan dess. Kumliens insatser har sammanfattningsvis haft en betydande roll för generationer av studenter på Kungl. Konsthögskolan. Hans publikationer inkluderas i Materialinstituts unika samling av böcker, äldre pigment och bindemedel från 1850-talet och framåt. Samlingen omfattar ungefär 1 500 ämnen och är ett historiskt material, del av Kungl. Konsthögskolans rötter och arv.