För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Mejan välrepresenterat bland Moderna Museets konstinköp

Moderna Museet, med en av Europas främsta samlingar av modern och samtida konst, släppte i slutet av september sin lista för konstnärer och verk som hittills blivit inköpta till museets samling inom ramen för Svenska förvärv 2021.

Bland konstnärerna hittar vi flera namn med kopplingar till Kungl. Konsthögskolan, både tidigare och nuvarande studenter, lärare, professorer. Rektor Sara Arrhenius säger att det är fantastiskt roligt att se hur många av högskolans alumni, studenter, forskare och lärare som finns representerade på Moderna Museets lista över nyförvärv.

”Det är en mycket hedrande bekräftelse på att vi bedriver en utbildning och forskning på högsta nivå och är med och formulerar konstens samtid.”

Inköpsprocessen för Moderna Museet har i år varit annorlunda. På grund av pandemin som i grunden förändrade förutsättningarna för många svenska kulturutövare och konstnärer beslutade regeringen att ge Moderna Museet ett tillskott på 25 miljoner kronor för att under 2021 köpa in svensk konst.

Tidigare årsbudgetar, skriver museet på sin hemsida, har varit runt 2,1 miljoner.

Moderna Museet om uppdraget:

”Ambitionen är att förvärva en bred representation av den främsta konsten och de mest framträdande verken av en konstnär utan begränsningar för verkens storlek, material, komplexitet eller andra liknande hänsyn.”

Se fullständig lista på museets hemsida.