För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Miljoner till studenter vid KKH och KMH

Sverker Lerheden
Sverker Lerheden vid en lunch på Uppsala slott den 26 april 2022 i närvaro av rektorerna vid Uppsala och Stockholms universitet samt rektorerna för Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Konsthögskolan.

Sverker och Birgittas stipendiefond delar varje år ut två miljoner kronor till studenter vid Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Musikhögskolan. 2024 års stipendiater är 15 till antalet.

Stiftelsen verkar sedan 2022 för att främja konstnärlig utbildning och utveckling inom konst och musik. Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Musikhögskolan förvaltar gemensamt 100 miljoner kronor.

Johannes Landgren, tf. rektor vid Kungl. Musikhögskolan, beskriver en donation med oerhörd betydelse för stipendiaterna.

– Genom den välvilja som Sverker och Birgitta visat oss genom donationen ger de ett stöd som gör skillnad. På så vis kommer denna donation med tillhörande stipendier att bidra till kulturlivet både nationellt och internationellt. Juryns arbete har varit mycket stimulerande för alla inblandade. Hela stipendieförfarandet har blivit ett verktyg för att få syn på och exponera våra studenters konstnärliga excellens och förmåga till konstnärlig gestaltning inom olika genreområden.

Björn Larsson, Kungl. Konsthögskolans prorektor samt ordförande i rådet för hantering av stiftelser och stipendier:  

– Det har varit väldigt intressant och lärorikt att genom så många spännande ansökningar ta del av vad som är utvecklande för en konstnär som precis ska ta steget ut från utbildningen. Bland ansökningarna blandas förhoppningar om att etablera konstnärliga förhållningssätt såväl som att fortsätta utveckla arbeten och metoder. Och inte minst att etablera en hållbar bas, en verkstad eller en ateljé för att fortsätta utvecklas som konstnär.

Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Konsthögskolans rektorer innehar ordförandeposten två år i taget. Uppgiften är därmed Kungl. Konsthögskolans efter den stipendieceremoni och lunch som i år inträffar den 5 juni på Kungl. Musikhögskolan.

Sverker och Birgittas donation består av sammanlagt 300 miljoner fördelade över tre fonder. I samband med donationen till Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Konsthögskolan donerade Sverker Lerheden ytterligare 200 miljoner kronor till Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Stipendiater vid Kungl. Konsthögskolan

Sonia Sagan tilldelas 178 000 SEK för att etablera en verkstad efter examen och för att studera hantverksmässig bearbetning och produktion av ull i Italien i syfte att utveckla kostymering i sin performativa praktik. 

Nicole Khadivi tilldelas 180 000 SEK för att utveckla ett arbete i glas skulptur och film utifrån en mikroberättelse, hennes fars och hans brors berättelse, som rör sig kring spekulativt utnyttjande av arbetskraft.

Judit Weeger tilldelas 180 000 SEK för inköp av utrustning som möjliggöra eget experimenterande med samarbetsformer i gränslandet mellan ljud, video och performance, med ett primärt fokus på omslutande ljud och soniska rumsligheter.

Mattias Andersson tilldelas 61 000 SEK för att genomföra research för kommande arbeten där han tillsammans med sin syster följer i fotspår av en för föräldrarna livsavgörande resa till Thailand.

Manju Jatta tilldelas 88 800 för ett fortsätta att konstnärligt utforskande av färgen blå genom bland annat dess betydelser och formuleringar kring blåmän och blåland i fornnordiska språk och i de gamla kungasagorna som en beskrivning av svarthet och av Afrika.

Lior Nønne Malue Hansen tilldelas 180 000 för att upprätta en bas för sig själv och hennes stora mängd material, som är central i hennes praktik, och för att upprätthålla en workshop, både en kringresande på hjul och en stationär.

Selma Morshedi tilldelas 132 200 för att etablera och upprätthålla en ateljé efter examen där hennes måleriska praktik kan utvecklas.

Stipendiater vid Kungl. Musikhögskolan

Farshid Dalir, slagverk
Med en orubbligt övertygande konstnärlighet och förmåga att trollbinda åhörarna skapar slagverkaren Farshid Dalir en känslig och tät närvaro. Farshid tilldelas 100 000 kronor ur Sverker och Birgittas Stipendiefond för att med oändligt antal tågbyten ta sig till Kaukasien och tillbaka för att förkovra sig i det kaukasiska slagverkets innersta väsen.

Julia Isaksson, piano
Med en övertygande och dansant musikalisk tolkning och inspirerande spel bjuder pianisten Julia Isaksson in till sitt musikaliska universum. Julia tilldelas 110 000 kronor ur Sverker och Birgittas stiftelse för att skapa en en innovativ ljud- och videoinspelning av Maurice Ravels pianoverk.

Kathrin Lorenzen, sång
Med en fullständig närvaro, konstnärlig integritet och flexibel briljans förmedlad i varje stavelse lockar sångerskan Kathrin Lorenzen alla med på sin resa. Kathrin tilldelas 200 000 kr ur Sverker och Birgittas stiftelse för att förverkliga en högkvalitativ filminspelning av Olivier Messiaens Poèmes pour Mi där hon får utrymme att uttrycka sin konstnärliga ambition.

Miranda Nordqvist, viola
Med stor kommunikativ övertygelse och flödig klang får violasten Miranda Nordqvist luften att fullständigt vibrera med sin viola. Miranda tilldelas 180 000 kr ur Sverker och Birgittas stiftelse för att under de kommande åren fortsätta förkovra sig på masterprogrammet vid Zürich Univerity of the Arts i Schweitz.

Eleonora Svanström, violoncell
Med briljant musicerande och en övertygande konstnärlig tolkning har cellisten Eleonora Svanström en lysande karriär framför sig. Eleonora tilldelas 100 000 kronor ur Sverker och Birgittas Stipendiefond för att bygga klangvärldar och hitta nya färger i musicerandet med hjälp av en ny stråke.

Alexander Varvne, klarinett
Med en helt blixtrande virtuositet och varmt musikalisk klang bjuder klartinettisten Alexander Varvne sin publik på ett fyrverkeri av konstnärskap. Alexander tilldelas 100 000 kronor ur Sverker och birgittas stiftelse för att med nyrenoverade instrument kunna erövra världen på masterclasses, tävlingar och auditions.

Storm Dunder, musikproduktion, sång, fiol, keyboard
Med sin alldeles egna röst och personliga tilltal djupt rotad i queer-rörelsen står ingen oberörd av artisten, musikproducenten och scenkonstnären Storm Dunders konstnärskap. Storm tilldelas 110 000 kronor ur Sverker och Birgittas stiftelse för att resa runt i världen och dokumentera transpersoners erfarenheter i syfte att skapa mångfacetterad, inkluderande och nyskapande musik.

Markus B. Almqvist, komposition, inriktning konstmusik
Med en egen klangvärld och stor konstnärlig insikt tar kompositören Markus B Almqvist med sina åhörare och medskapare på nya äventyr. Markus tilldelas 100 000 kronor ur Sverker och Birgittas stiftelse för att förverkliga en konsert med tre verk som berör temat rymd på olika sätt och som sömnlöst binds samman i ett utforskande av rumsligheten.