För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Peter Geschwind på Bonniers konsthall

Peter Geschwind, Haunted House: A Trailer, 2019. Konstakademien. Foto: Jean-Baptiste Béranger.
Peter Geschwind, Haunted House: A Trailer, 2019. Konstakademien. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Den 15 februari öppnar Bonniers konsthall för konstnären Peter Geschwinds allkonstverk After Image. Utställningen – som tar hela konsthallen i besittning – färdigställdes efter Geschwinds bortgång 2021. Geschwind var verksam som professor samt tf. rektor vid Kungl. Konsthögskolan mellan åren 2008–2018.

För Kungl. Konsthögskolan var och är konstnären Peter Geschwind oumbärlig. 

När Geschwind 2021 gick bort efter en tids sjukdom beskrev dåvarande rektor Sara Arrhenius honom som en betydande pedagog, en högt uppskattad kollega, men också som en mycket kär vän som hade lämnat henne, konstvärlden och konsthögskolan i stor saknad. 

Peter Geschwind var verksam i Stockholm och utbildad vid bland annat Kungl. Konsthögskolan. Åren 2008–2018 var Peter Geschwind professor i fri konst med inriktning på skulptur vid Kungl. Konsthögskolan.

Sara Arrhenius beskriver konsthögskolan som en perfekt arena för Geschwinds skapande och konstnärstemperament: en möjligheternas plats där han kunde samla studenter, kollegor och gäster i ett lekfullt lärande som handfast utgick från konstens görande i verkstaden och ateljén. 

”Hans orubbliga tro på konsten som en fredad zon och livräddande tillflyktsort och konstnären som en person som måste vara fri att formulera sig själv smittade av sig och blev en avgörande motkraft i tider av undervisningsväsendets byråkratisering och förstelning. Som pedagog var han oändligt uppskattad: nyfiken och öppen för varje students kraft och egna uttryck och med en stark övertygelse att en konsthögskola måste vara en plats för fritt experimenterande och en fristad från konstvärldens krav.”

Under åren 2016–2017 var Peter Geschwind även tf. rektor; Kungl. Konsthögskolan hade drabbats av en förödande brand och en verksamhet i kris krävde hans omsorg, tillsyn och engagemang, mer eller mindre dygnet runt. Trots hans omöjligt svåra uppdrag – som professor, tf. rektor och prorektor – var han hela tiden produktiv som konstnär med nya verk och utställningar.

När Bonniers konsthall den 15 februari öppnar After Image så är det Peter Geschwinds konstnärsskap som tar hela konsthallen i besittning.

Konsthallen nämner ett optiskt experiment och ett arbete som fick lov att fortgå även efter det att Geschwind hade gått bort:

”Med hjälp av personer som stod honom och hans konst allra närmast har Bonniers Konsthall efter bästa förmåga förverkligat utställningen. Vi hoppas att detta blir ett tillfälle för en publik att möta det allra senaste från ett av Sveriges främsta konstnärskap. Utställningen har producerats i Geschwinds anda och ära, och vi hoppas att den magiska upplevelsen av hans verk dröjer sig kvar hos publiken en lång tid framöver.” 

Läs mer om utställningen här.