För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Rekrytering av rektor

Sara Arrhenius förordnande som rektor vid Kungl. Konsthögskolan går ut i april 2023. Hon har meddelat att hon inte ställer upp för omval då hon har tackat ja till uppdraget som chef för Svenska Institutet i Paris och avslutar sin anställning per den 31/12 2022.

Processen för att rekrytera en ny rektor leds av högskolestyrelsen och har nu påbörjats.

Läs mer och ta del av annonsen.

Rektors ansvar

Rektors ansvar regleras i högskolagen och högskoleförordningen. Rektors ansvar och beslutsbefogenheter regleras vidare i vår arbetsordning.

Rektor leder verksamheten vid KKH närmast under styrelsen. Som högskolans chef ska rektor se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och i enlighet med den vision och strategi som styrelsen beslutat. Rektor företräder även högskolan som arbetsgivare och svarar för myndighetens arbetsgivarpolitik.

Rektor anställs av regeringen efter förslag av högskolestyrelsen för högst sex år. Anställningen får förnyas efter förslag av styrelsen, dock högst två gånger om vardera högst tre år.