För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sara Arrhenius ny direktör för Svenska institutet i Paris

Sara Arrhenius foto: Patrick Miller
Sara Arrhenius foto: Patrick Miller

Sara Arrhenius har i veckan meddelat styrelseordförande Ewa Kumlin att hon inte är tillgänglig för en ny period som rektor vid Kungl. Konsthögskolan. Arrhenius, som 2017 tillträdde tjänsten som rektor, har blivit erbjuden och tackat ja till tjänsten som direktör för Svenska institutet i Paris. I samtal med ordförande, Svenska Institutet och Utbildningsdepartementet har en överenskommelse slutits om att Sara Arrhenius tillträder den nya tjänsten 1 januari 2023. Det ger KKH tid att rekrytera en ny rektor, en process som kommer sätta i gång snarast.

Ewa Kumlin beskriver ett stort arbete som under Sara Arrhenius ledning har skapat en bättre fungerande högskola. KKH har nu en vision och en strategi för framtiden och har byggt en robust organisation som ger en mer transparent, demokratisk och inkluderande arbets- och studiemiljö i linje med uppdraget som högskola och myndighet.

– Styrelsen beklagar att Sara Arrhenius nu ska lämna oss, samtidigt som vi gratulerar henne till ett välförtjänt nytt uppdrag som direktör för Svenska institutet i Paris. Sara har genomfört ett omfattande förändringsarbete under sina år som rektor för Konsthögskolan, hela tiden med den konstnärliga utvecklingen som ledstjärna.

När Sara Arrhenius 2017 tillträdde som rektor kom hon närmast från Bonniers konsthall i Stockholm där hon som första chef tagit konsthallen från uppbyggnad och öppnande till dagens framträdande position.

Även på KKH har utställningsformen varit en grundbult i Sara Arrhenius ledarskap och vision. Under Arrhenius år som rektor har högskolan öppnat sig mot omvärlden, såväl den lokala som den internationella. Teoriundervisningen har organiserats i relation till ett publikt program och skolans forskning och vidareutbildningar har möjliggjort för konstnärer att utveckla sina praktiker inom ett utbildningssammanhang.

Sara Arrhenius, som tillträdde som rektor i en mycket turbulent tid, för högskolan och omvärlden, beskriver sin tid på ”Mejan” som spännande och utmanande.

– Jag är stolt över att tillsammans med medarbetare och studenter fått skolan att ta en ny riktning och bli en plats där det igen är roligt och givande att studera, forska och undervisa. Vi har vågat pröva nya sätt att arbeta, experimenterat och tagit konstnärliga risker och med det förflyttat verksamheten konstnärligt, pedagogiskt och organisatoriskt på en mängd sätt. Just nu är Kungl. Konsthögskolan en dynamisk plats där fantastisk konst skapas och där det förs en viktig diskussion om konst och arkitektur. Det har varit oerhört stimulerande samtal och samarbeten med kollegor och ett stort privilegium att få följa våra fantastiska studenters arbete.

Sara Arrhenius har redan från start arbetat för att Kungl. Konsthögskolan ska befinna sig i samtal med andra kulturinstitutioner, konstnärer och samhället i stort. Ett särskilt fokus har legat på ljudkonstfältet. Vårterminen 2018 anslöt skulptören och ljudkonstnären Susan Philipsz som gästprofessor. Även ljudkonstnären och kompositören Tarek Atoui engagerades tidigt till kursen Composing/Public/Space, och därmed tog skolan flera steg in på den internationella scenen, bland annat på Venedigbiennalen 2019. Tillsammans med Statens konstråd initierades vidareutbildningskursen Of Public Interest under ledning av konstnären Jonas Dahlberg, ett samarbete som fortsätter att ge konstnärer möjligheter att verka inom de processer som formar vårt samhälle.

Samma tilltro har Arrhenius visat skolans studenter. Flera nya fält och konstnärskap har introducerats och med dem nya praktiker. 2019 bjöds konstnären Marcia Kure in som gästprofessor. Kursen Pushing Boundaries: New Forms of Sculptures utmanade och tillförde nya perspektiv. Samma år invigdes Mindepartementet, skolans nya plats på Skeppsholmen för undervisning och forskning i rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Till platsen knöts Ming Wong som professor i fri konst med inriktning på performance i det utvidgade fältet. Konsthögskolan expanderade samtidigt tack vare en generös donation och till studiemiljön adderades Lyssningsrummet, en av Stockholms mest sofistikerade akustiska miljöer för soniska experiment och lyssnande.

Sara Arrhenius är curator, författare och kritiker och med sig i det omfattande visions- och kommunikationsarbete som har präglat de senaste åren har hon tagit sina redaktionella insikter. Strategi, vision och verksamhetsplanering har skrivits fram genom stora samskapande processer, inte olikt redaktionens arbetssätt. Visionen landade därmed i en för högskolesammanhang udda form. Den är skriven som ett dramatiskt kammarspel och utspelar sig på skolan i en tänkt framtid.

Under sin tid som rektor har Sara Arrhenius ofta skapat utrymme och plattformar för en högskola präglad av visionens generositet och nyfikenhet, reflektion och intellektuell respekt, experiment och konstnärligt risktagande.