För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sommarkurs 2023

Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.
Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.

Sommarkurs: Individuellt konstnärligt projekt 2023 (18 hp)

Kursplan: Individuellt konstnärligt projekt Sommarkurs 2023

Kursen syftar till att studenterna genom en projektplan, under 12 veckor utvecklar, genomför och presenterar en självständig konstnärlig idé. Kursen syftar vidare till individuell konstnärlig utveckling genom kritisk reflektion av den egna konstnärliga praktiken och arbetsprocessen.

Kursen är uppbyggd kring tre obligatoriska individuella handledningstillfällen, med en av de lärare som leder kursen, samt självständigt arbete däremellan. Det första tillfället är avsett för att fastställa den individuella projektplanen och för att diskutera upplägg och möjliga sätt att arbeta under kursen. Vid de två ytterligare handledningstillfällena följs arbetet upp. Kursen avslutas med en obligatorisk skriftlig uppgift där frågeställningar, ändamål och slutsatser kring det egna arbetet redovisas skriftligt.

Kursen erbjuder också en seminarieserie där det egna konstnärliga arbetet, dess processer och relationer till inspirationskällor och konstens institutioner fördjupas. Det sker genom föreläsningar och gruppdiskussioner där studenten aktivt delar sina exempel.

Kursdeltagarna tilldelas en ateljéplats, men observera att högskolans verkstäder inte är öppna under sommaren.

Omfattning: 18 hp (100%)
Nivå: Grundnivå
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Behörighetskrav: 60 hp i fri konst eller motsvarande kunskaper/reell kompens
Urval: Urval sker utifrån föreslagen individuell projektplan, 3-4 arbetsprover samt CV
Kursperiod: 2023-06-05–2023-08-25
Ansvariga lärare för kursen: Liv Strand + ytterligare lärare
Kontakt: matilda.kjellqvist.videla@kkh.se
Sista ansökningsdag: 20 april 2023