För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sommarkurser 2021

Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.
Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.

Det finns ytterligare platser på sommarkursen Individuellt konstnärligt arbetet och vi öppnar därmed upp för sen anmälan fram till 24 maj 23.59.

Ansökan görs via ansökningslänken nedan.

Sommarkurs Individuellt konstnärligt arbete (18 hp)

Kursen syftar till att uppmuntra studenter att engagera sig i en individuell konstnärlig process, där upprättandet av en individuell studieplan utgör en metod för kritisk självreflektion av den egna konstnärliga praktiken.

Kursen är uppbyggd kring tre individuella handledningstillfällen, med den av de två lärare som leder kursen som studenten valt som sin handledare. Det första tillfället är avsett för att fastställa den individuella studieplanen och för att diskutera upplägg och möjliga sätt att arbeta under kursen. Det andra handledningstillfället är ett ateljébesök fokuserat på studentens projekt och vid det tredje och sista tillfället presenteras projektet och en avslutande diskussion förs kring det arbete som utförts under kursen.

Utöver detta ingår att varje deltagare skriver en text som beskriver deras sommarprojekt i förhållande till den studieplan som upprättats. Kursdeltagarna tilldelas en ateljéplats, men observera att högskolans verkstäder inte är öppna under sommaren.

Då vi inte vet hur situationen med Covid-19 kommer se ut under sommaren, planerar vi att träffas individuellt på Kungl. Konsthögskolan och använda oss av Zoom. Detta för att ge de bästa möjligheterna att arbeta på ett säkert sätt.

Sista ansökningsdag: 24 maj 23.59
Omfattning: 18 hp
Kursperiod: 7 juni–27 augusti 2021
Behörighetskrav: 60 hp i fri konst, eller motsvarande kunskaper
Ansökan sker med: 3–4  arbetsprover, förslag på individuell studieplan, samt CV.
Kursansvariga: Thomas Elovsson och Oscar Lara