För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sommarkurser 2021

Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.
Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.

Ansökan är nu öppen för Kungl. Konsthögskolans sommarkurser 2021. Årets kurser kretsar kring två teman: Sten och Individuellt konstnärligt arbete.

Sommarkurs Sten (18 hp)

Sommarkursen Sten ger övergripande kunskaper inom området stenskulptering och ger deltagarna förutsättningar att individuellt utveckla sitt förhållningsätt till bildhuggning i sten som konstnärligt uttrycksätt. I början av kursen utformar studenterna en individuell studieplan i samråd med handledaren. Utöver det egna projektarbetet består kursen av teknik-undervisning, studiebesök och föreläsningar. Den huvudsakliga delen av kursen kommer att genomföras i Stora Vika som ligger nära Nynäshamn (det går att resa till och från med Stockholms kollektivtrafik) och sten hämtas från ett lokalt stenbrott i närheten. 

Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande inblick i stenskulpteringens olika tekniker, metoder och historia. Studenterna kommer arbeta individuellt med stenmaterial och utforma ett eget förhållningsätt till hur det kan användas. De obligatoriska kursmomenten är förlagda till kursens första tre veckor samt avslutande tre veckor. Däremellan bedrivs eget konstnärligt arbete med stöd av handledarmöten.

Sista ansökningsdag: 15 april 2021
Omfattning: 18 hp, heltid
Kursperiod: 7 juni–27 augusti 2021
Behörighetskrav: 60 hp i fri konst, eller motsvarande kunskaper
Ansökan sker med: 2–6 arbetsprover, CV och ett kortfattat personligt brev 
Kursansvarig: Henrik Ekesiöö

Sommarkurs Individuellt konstnärligt arbete (18 hp)

Kursen syftar till att uppmuntra studenter att engagera sig i en individuell konstnärlig process, där upprättandet av en individuell studieplan utgör en metod för kritisk självreflektion av den egna konstnärliga praktiken.

Kursen är uppbyggd kring tre individuella handledningstillfällen, med den av de två lärare som leder kursen som studenten valt som sin handledare. Det första tillfället är avsett för att fastställa den individuella studieplanen och för att diskutera upplägg och möjliga sätt att arbeta under kursen. Det andra handledningstillfället är ett ateljébesök fokuserat på studentens projekt och vid det tredje och sista tillfället presenteras projektet och en avslutande diskussion förs kring det arbete som utförts under kursen.

Utöver detta ingår att varje deltagare skriver en text som beskriver deras sommarprojekt i förhållande till den studieplan som upprättats. Kursdeltagarna tilldelas en ateljéplats, men observera att högskolans verkstäder inte är öppna under sommaren.

Då vi inte vet hur situationen med Covid-19 kommer se ut under sommaren, planerar vi att träffas individuellt på Kungl. Konsthögskolan och använda oss av Zoom. Detta för att ge de bästa möjligheterna att arbeta på ett säkert sätt.

Sista ansökningsdag: 15 april 2021
Omfattning: 18 hp
Kursperiod: 7 juni–27 augusti 2021
Behörighetskrav: 60 hp i fri konst, eller motsvarande kunskaper
Ansökan sker med: 3–4  arbetsprover, förslag på individuell studieplan, samt CV.
Kursansvariga: Thomas Elovsson och Oscar Lara