För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tema: Kroppen

Foto: Jean-Baptiste Béranger

På temat Kroppen har Painting Lab – en studentgrupp ledd av professor Kristina Jansson – samarbetat med institutionerna Nationalmuseum och Magasin III. 

Under 2023 har var och en ur gruppen valt ut ett verk ur institutionernas olika samlingar bestående av historisk och samtidskonst. Målet, menar Kristina Jansson, har inte varit att producera färdiga verk i dialog med samlingarna:

”Konstverken har i stället speglats mot någonting som hos studenterna blivit ofärdigt, ofta osäkert. Painting Lab har velat hitta en okänd nerv, ett tilltal genom tid och rum som inte behöver vara formaliserat, som inte betraktas genom ett konstteoretiskt filter eller måste förhålla sig till någon konsthistorisk kanon.” 

Arbetet har byggts upp så att studenterna ska kunna närma sig institutionernas verk i ögonhöjd och med en så generöst prövande och nyfiken form som möjligt. 

I inledningen till den publikation som studenterna producerade jämsides samarbetet och utställningen som samordnades på Galleri Mejan i juni 2023, skriver Kristina Jansson:

Att göra ett konstnärligt verk, är att vara den som gör och den som ser och upplever någonting lite främmande.

Verket är sin egen kropp, någonting vi skall tillverka med våra kroppar och hela dess arsenal av sinnlighetsförmågor och fysiska kompetenser, för att försöka göra verket självständigt. Verkets kropp. Jag har alltid tyckt om att tänka på det vi gestaltar som, i bästa fall, ”odöda” objekt.

Vi har under året tittat i urgamla böcker på Hagströmerbiblioteket och lyssnat på olika föreläsningar om olika sätt att förstå och se på kropp. För det mesta har det cirkulerat kring människans blick på den mänskliga kroppen. Som konstnär överskrids den hållningen så fort vi tar ett material i våra händer. Det hör inte till vanligheterna att uppleva ting, redskap och andra former av material som kroppar i generell bemärkelse. Kanske kan vi hoppas på att samtidsmänniskan utvidga sin sensibilitet mot allt levande, men som konstnär finns kroppsligheten bedrägligt lurande i förhoppningen kring våra verk. Att de skall klara sig, att de skall skapa sin egen mycket specifika andning.

Bildgalleri, rulla i sidled för att se bilder.
1 / 11
Tema: Kroppen. Painting Lab besöker Magasin III. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Camilla Berggren Lundell
Foto: Camilla Berggren Lundell