För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Lättläst

Konsthögskolan

Konsthögskolan ligger på Skeppsholmen i Stockholm. Skolan har funnits sedan 1735.

Här utbildar vi konstnärer. Det finns flera utbildningar. De handlar om konst och om arkitektur och kritiska studier. Du som redan arbetar som konstnär eller arkitekt kan också gå en kurs här. Vi har också flera forskare på skolan.

Skolan är statlig

Konsthögskolan är statlig. Vi har ett uppdrag från staten där det står att vi ska ha utbildning och forskning inom konst. Det är också staten som betalar en stor del av vår verksamhet.

Studera hos oss

Du kan söka till våra program varje vår. Utbildningen startar på hösten. Du kan söka till våra kurser både på våren och på hösten.

Vi har 230 studenter på skolan.

Verksamhet öppen för alla

Vi samarbetar med andra organisationer inom kultur, vetenskap och samhälle. Vi har utställningar och performances som är öppna för alla. En del av våra föreläsningar och seminarier är också öppna för alla.
Det står på hemsidan när vi har en aktivitet som är öppen för alla.

Tillgänglighet

Personer som har en funktionsnedsättning ska kunna arbeta eller studera hos oss på lika villkor som andra. Du som har ett läshinder kan få anpassad kurslitteratur. Det är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) som sköter kontot. Biblioteket hjälper dig att ansöka.

Vi vill att alla ska kunna nå de lokaler där vi har undervisning. Vi har en ateljé som är anpassad för personer som har en fysisk funktionsnedsättning. Varje år frågar vi nya studenter om vi behöver anpassa något i våra lokaler.