För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Cristian Quinteros Soto & Emelie Markgren

Examensutställning: Cristian Quinteros Soto & Emelie Markgren
Examensutställning: Cristian Quinteros Soto & Emelie Markgren.

Varmt välkomna till Cristian Quinteros Soto och Emelie Markgrens examensutställningar på Galleri Mejan.

Cristian Quinteros Soto: Collective Care

”Collective Care är ett konstnärligt projekt där jag utforskar hur platser för kollektiv nakenhet skapar potential till att neutralisera de förväntningar som kroppen utsätts för i samhället. Kan dessa rum möjliggöra en dialog om kroppen som är frikopplad från de ramar samhället ger den?

En stor del av arbetet går ut på att fysiskt närvara på platser där kollektiv nakenhet praktiseras; jag har bastat med hundratals människor, bytt om i omklädningsrum och bott på naturistcampingar. I ett tidigt skede upptäckte jag att samtal om kroppen kunde fördjupas mycket snabbare på platser skapade för naken kollektivitet. Det föll sig naturligt att prata om nakenhet, kroppsnormer och metoder för kollektiv omsorg i sådana rum.

Arbetet är ett utforskande av den nakna kroppen utanför kroppskomplex och sexualisering. Genom att utföra samtalen på platser skapade för nakenhet försöker jag förstå hur ett sådant rum ändrar vår syn på kroppen. Vad i samtalet och platsen möjliggör en sådan förändring?”

I utställningen Collective Care på Galleri Mejan besöker vi bastun och omklädningsrummet genom filmen och installationen Sauna Sessions (15:32) och Locker Room.

Cristian Quinteros Soto: Collective Care på Galleri Mejan, Kungl. Konsthögskolan 2021.

Emelie Markgren: Rural Occupation

Utställningen Rural Occupation visar en samling målningar och videoverk som behandlar innehåll från verksamheter och sysselsättningar vid den samtida landsbygden. Den visuella undersökningsprocessen har gjort ett försök att observera inneboende illusoriska egenskaper i det fysiska arbetets absurditet.

I denna utställning behandlas de dokumentära scenerna och objekten genom en figurativ och fragmentarisk berättarmetod:

”Jag har sedan länge i min praktik varit intresserad av att observera de kroppsliga arbeten och faktiska verksamheter som äger rum omkring mig. Denna utställning är en mer fokuserad fortsättning på min observation och har utformats med en sönderbruten figurativ struktur som avser belysa meningslösa imaginära tendenser.”

Emelie Markgren, Rural Occupation på Galleri Mejan, Kungl. Konsthögskolan 2021.