För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Emanuel Almborg: Bildningar

Acorn, 2021.
Acorn, 2021.

I höstens första utställning på Mint i Stockholm möter vi konstnären Emanuel Almborg. Almborg intresserar sig för marxistisk pedagogik och psykologi, fiktion och drama som verktyg för att testa och ompröva spekulativa och orealiserade framtider; ämnen och metoder som på olika sätt behandlas i tre filmverk: Talking Hands (2016), The Nth Degree (2018) och Acorn (2021).

Talking Hands är ett porträtt av Zagorsk-skolan för dövblinda barn på 1960-talet, gestaltat genom möten med Alexander Suvorov, en av skolans elever. I The Nth Degree möter vi en grupp unga människor från östra London och Wales som i dramaövningar och genom att återskapa historiska scener reflekterar över olika roller och erfarenheter i ett ojämlikt samhälle. Acorn är en filmad pjäs där samma grupp unga personer arbetat fram ett drama om utopier, dystopier, gemenskap och kamp.

Om vi utgår ifrån att vi är i behov av nya ”utopiska” politiska och kollektiva visioner och händelseförlopp, vilken är då konstens uppgift? Med hjälp av psykologen Lev Vygotsky, filosofen Evald Ilyenkov, Konstantin Stanislavski’s teatermetod och science fiction-författaren Octavia Butler, utforskar Almborg pedagogikens potential till motstånd, jämlikhet, solidaritet.

Genom att visa de tre filmerna i förbindelse till varandra upprättas en berättelse om en konstnärlig process som rör sig från arkivet till scenen, från handikapp till performativitet.

Curator: Karin Bähler Lavér
Scenograf: Ksenia Pedan

Utställningen hålls i samarbete med Kungl. Konsthögskolan. Senare i höst disputerar Emanuel Almborg vid Kungl. Konsthögskolan med det med det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet Den utopiska bildens pedagogik. Huvuddelen i doktorandprojektet är de tre filmverken som på Mint för första gången visas tillsammans.

Forskarutbildningen bedrivs i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola och Lunds universitet.

Utställningen står den 2–25 september 2021
Vernissage torsdag 2 september kl 17–20

Öppettider:
Onsdagar och torsdagar kl 13–18
Lördagar kl 12–16

Mint följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och begränsar antalet besökare i utställningen, samt ser till att trängsel inte uppstår. Vänligen hör av er till info@m-i-n-t.se för att föranmäla större sällskap.