För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

imMaterialities

Klassfoto av kursen Materialities Coordinates: Mapping as Translation inför utställningen imMaterialities på Weld.
Klassfoto av kursen Materialities Coordinates: Mapping as Translation inför utställningen imMaterialities på Weld.

Immateriell, något som inte är av materia. Ibland talar man om den immateriella rätten, en lag som synliggör det icke materiella. Sådant som inte existerar i fysisk mening men som räknas som en tillgång, t ex en idé eller varumärke. Andra gånger menar vi den virtuella eller förstärkta verkligheten i VR och AR eller digitala samhällen och molnlagringar. Ytterligare ett annat sätt att förhålla sig till immaterialitet kan vara i spänningsfältet mellan det substantiella, det påtagliga och det osynliga, eller mentala transcendenta tillstånd. I utställningen imMaterialities visas nio konstnärliga förhållningssätt till materialitet som processats under den tvååriga postmasterkursen Materialities Coordinates: Mapping as Translation på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Välkommen till en utställning som materialiseras på tre platser; Weld, Magnethuset och i Spökparken. På Weld visas verk av Adrian Espinos, Anna Linderstam, Ebba Bohlin, Johan Thurfjell, Martina Hoogland Ivanow, Ninna Berger och Rickard Eklund. I Magnethuset i Observatorielunden visas verk av Martina Hoogland Ivanow och Johan Thurfjell. I Spökparken visar Camilla Reyman och Åsa Cederqvist sina arbeten.

Åsa Andersson Broms, kursansvarig lektor, Kungl. Konsthögskolan
Asier Mendizabal, professor, Kungl. Konsthögskolan

Öppning torsdag 3 juni, kl. 13.00–20.00

Öppettider
Fredag den 4 juni kl. 13.00–18.00
Lördag den 5 juni kl. 12.00–17.00
Söndag den 6 juni kl. 12.00–16.00

En utställning med stöd av Weld
Tack till Magnethuset och No Picnic