För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

One Million Years

One Million Years.
One Million Years.

Växthuset ryms i vad som tidigare var en busshållplats och en lokal där busschaufförerna som körde bussarna till och från Arlanda flygplats kunde vila och fika.

I projektet One Million Years har Växthuset omvandlats till en experimentell skulptur i rörlig bild som tänds i skymning och släcks i gryning. One Million Years är ett kollektivt montage av KKH-studenternas olika filmer som projiceras på de stora fönsterna. Utställningen upplevs utifrån. Här finns ett spel mellan utsida och insida, transparens och reflektion, tid, ljus och rörelse. Abstraktion och narration vävs samman och repas upp genom tidsförskjutningar under utställningens gång. Den filmiska skulpturen är också en spegel av sin omgivning, både en bild och en blick, och en hjärna vars tillkomst och förflutna till största delen fortfarande befinner sig i framtiden. I det kollektiva montaget är en allomfattande historia inte möjlig.

Hemsidan är ett eget verk, en hjärna gestaltad genom en 360° scanning av Växthusets insida. Här kan man ta del både av filmerna och av annat material. Det är en hjärna där olika idéer och logiker samexisterar, korsas och motsäger varandra.

One Million Years är ett experiment och en undersökning av platsen och dess omgivning. Inom en radie på en kilometer ligger Hagaparken med Koppartälten, kinesiska paviljongen och Haga slottsruin, anlagd av Gustav III. Här är upplysningens ideal, Rousseaus anda och att leva nära naturen. Intill Växthuset ligger också Hagströmerbiblioteket, ett historiskt arkiv av böcker, tidskrifter och kopparstick inom medicin, anatomi, farmaci, naturalhistoria och biologi. På andra sidan E4:an ligger det ekonomiska och politiska haveriet Karolinska Institutet, Sveriges största universitetssjukhus, som med hjälp av Boston Consulting Group, trots protesterna från sjukhusets anställda, införde vårdkonceptet ”värdebaserad vård” som skapat enorma hål i budgeten, massflykt av anställda och patienter som dog i växande operationsköer.

Mitt emot Karolinska ligger Norra begravningsplatsen med sina ca. 33 000 gravar. Här vilar bl.a. Per Albin Hansson, August Strindberg och Nelly Sachs.

One Million Years är alltså i mycket en övning, både för den enskilda studenten och för studenterna som grupp, att finna nya materiella, textuella, politiska och poetiska strategier – att arbeta med film platsspecifikt utan att ge avkall på en egen uttrycksform.

Vi vill visa att vi alla har ett ansvar för nya läsningar, tolkningar och sätt att se på platsen och filmerna och samlandet och på historierna, för omläsningar, omtolkningar, perspektivförskjutningar och nya och åter nya filmiska montage.

One Million Years har varit ett fysiskt arbete, ett samarbete där alla har varit tvungna att hjälpa till och att se bortom sina egna begränsade perspektiv och intressen. Att lämna idén om det egna konstverkets absoluta privilegium.

Projektets titel är lånad från textverket One Million Years av den japanska konstnären On Kawara, publicerat 1999, som beskriver två miljoner år i endast genom datum, 1 miljon år bakåt i tiden och 1 miljon år framåt i tiden. Mänskligt liv upptar mindre än en femtedel av en sida, av verkets totalt 4024 sidor. Den historiska perioden i världen som vi känner den uppgår till endast tio sidor. Förekomsten av Homo sapiens, som uppträdde på jorden för 200 000 år sedan som representerar en liten del av jordens existens som är 4500 miljoner år.

Tack till Martin Grennberger.

Konstnärer:
Saleen Ife Madalitso Gomani, Nicole Newsha Khadivi, Cilia Wagén, Mattias Andersson, Lior Nønne Malue Hansen, Olga Krüssenberg, Linnea Lindberg, Rebecka Bergman, Elina Birkehag, Ola Bandola, Christine Dahl Helweg-Larsen, Astrid Eriksson, Sara Ekholm Eriksson, Charlotte Landelius, Mehregan Meysami, Tove Möller, Malin Norberg, Karin Lindstén, Johanna Kindahl och Ida Lindgren.

Initiativtagare och projektledare: Lina Selander, gästprofessor KKH