This post is also available in: English (Engelska)

Biblioteket

Välkommen till Kungl. Konsthögskolans bibliotek. Här finns litteratur med anknytning till högskolans ämnesområden. Biblioteket är beläget på plan 5 i Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad. Lånade böcker returneras i biblioteket eller i återlämningslåda i receptionen, gatuplanet.

För att kunna låna böcker från biblioteket krävs lånekort. Ansök om lånekort via denna länk!

Sök böcker, tidskrifter och i databaser via denna länk!

 

Öppettider
Vill du vara säker på att träffa personal som arbetar i biblioteket finns de där:
tisdagar 10-16
onsdagar 10-16
torsdagar 10-16

Studenter och personal har tillgång till biblioteket måndag-söndag kl. 07-22 med sitt passerkort och har då möjlighet att låna i utlåningsmaskin.

Externa besökare behöver anmäla sig innan besök. Maila: biblioteket@kkh.se

Kontakt
biblioteket@kkh.se
0707 83 63 84

Databaser på KKH
KKH abonnerar på ett antal databaser där du kan söka efter bilder eller artiklar i fulltext eller som referenser.

Läshinder
Har du läs- eller skrivsvårigheter?

Studenter vid Kungl. Konsthögskolan har rätt att kostnadsfritt låna anpassad kurslitteratur under sin studietid. Du kan läsa litteraturen som talbok, e-text eller punktskrift. Du kan ladda ner den direkt till din dator eller telefon.

Vad du behöver göra är att kontakta Konsthögskolans bibliotek, så ansöker biblioteket om ett användarkonto hos MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier). Vi går tillsammans igenom avtalsregler och skapar ett låntagarkonto. När det är gjort kommer du att få inloggningsuppgifter till din e-post och sedan kan du själv söka och ladda ner från Legimus som är den nationella talbokskatalogen.

Om du skulle behöva någon kurslitteratur som inte finns inläst, kan man beställa nyinläsning. Även detta kan du göra själv via Legimus. Kompendier, artiklar eller kapitel ur böcker kan vi själva läsa in här på Kungl. Konsthögskolan. Kontakta din bibliotekarie för assistans.

Låneregler
Vem kan låna? Alla är välkomna att låna från vårt bibliotek.

Vad kan jag låna? Allting, förutom aktuell kurslitteratur och det senaste häftet av våra löpande tidskrifter.

Kan jag fjärrlåna från andra bibliotek? Ja! Studenter och personal kan fjärrlåna böcker, tidskrifter och artiklar från andra bibliotek. Fråga din bibliotekarie om hjälp.

Hur lånar jag? Först måste du registrera ett låntagarkonto, antingen på plats i biblioteket (ta med ID-kort!) eller genom vår lokala bibliotekskatalog. Bibliotekarien visar hur du lånar.

Hur länge kan jag låna? Ordinarie lånetid är 30 dagar med möjlighet att förnya lånet. Du ansvarar för material som du lånar, och borttappad material skall ersättas.

Hur återlämnar jag? Lämna hos din bibliotekarie eller i det låsta skåpet i trapphuset utanför biblioteket.

Boka en bibliotekarie
Tjänsten Boka bibliotekarie är till för studerande och anställda vid Kungl. Konsthögskolan.

Under cirka en timme får du enskild hjälp till självhjälp av en bibliotekarie med mer avancerad informationssökning och tips om sökteknik för att hitta böcker, artiklar eller annat material inom ditt ämne, t.ex. i samband med din essäskrivning, projektarbete eller liknande. Boka via epost, biblioteket@kkh.se

Inköpsförslag
Biblioteket tar gärna emot inköpsförslag. Lämna ditt förslag via epost, biblioteket@kkh.se, och bifoga så mycket information om titeln som möjligt (författare, förlag, ISBN-nummer, etc.). Ange också om du vill ställa dig i reservationskö vid ett eventuellt inköp.