För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Information med anledning av coronapandemin

Året har präglats av den pågående coronapandemin och Kungl. Konsthögskolans medarbetare och studenter måste även fortsättningsvis arbeta för att minimera risken för smittspridning.

All undervisning och introduktion av nya studenter kommer i första hand att ske i högskolans lokaler, men anpassas så att det går att hålla avstånd och följa reglerna om hur många som får vistas i varje lokal.

Gästföreläsare är välkomna till högskolan, men de kan även hålla sin föreläsning online för att minska risken för smitta i samband med resor. Delar av undervisningen kan också ske online, exempelvis om deltagarna befinner sig utomlands och har svårt att resa till Sverige på grund av pandemin.

Kungl. Konsthögskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till undervisningen ska om möjligt ske på distans fram till och med den 30 september.

Skulle Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras återkommer högskolans förvaltning med justerade regler för tillgången till Kungl. Konsthögskolans lokaler.

Restaurang och bibliotek

Restaurangen är öppen för studenter, medarbetare och externa besökare. Biblioteket är öppet för studenter och personal och efter den 1 oktober även för externa besökare.

Vaktmästeri, servicecenter och IT-support kommer att vara bemannat, men ta i första hand kontakt via mail eller telefon via fa-support@rt.kkh.se eller it-support@kkh.se eller 08-614 40 00.

Skydd mot smitta i lokalerna

Undvik trängsel och håll avstånd när det är möjligt. I vissa undervisningsmoment kan man inte hålla avstånd och munskydd bör då användas.

Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten när du kommer till högskolan. Handsprit är också utplacerad på toaletterna.

Information kring hur många som får vistas i lokalen, hygien, rengöring av instrument, verktyg och material m.m. finns i alla lokaler. Var restriktiv med att ta in utomstående in på högskolan då det ökar risken för smittspridning.

Lokalvård utförs med samma intervaller som vid normala förhållanden, men extra tillsyn görs så att det alltid finns tvål och handdukar. Städutrustning kommer att ses över kontinuerligt.

För att få tillträde till lokalerna måste du vara fullt frisk. Vid minsta antydan till förkylningsliknande symtom måste du hålla dig borta från högskolan och iaktta de förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten har gått ut med. När du är fullt frisk och karantäntid är uppnådd är du välkommen tillbaka igen.

Ateljéer och verkstäder på Skeppsholmen är öppna och handledning sker som vanligt. Bokning av tid i verkstäder som är tillgängliga utan handledning, så som skulpturverkstaden, 3D-labbet och verkstäderna i Mindepartementet, sker även fortsättningsvis genom ett elektroniskt bokningssystem.

All skyddsutrustning är personlig för att minimera risken för smitta och utrustningen hämtas i servicecentret. Alla studenter ansvarar för att förvara och ta med utrustningen till verkstäderna och att sprita av den efter varje användning. I verkstäderna finns yt-sprit för att rengöra maskiner och utrustning när de har använts, avvikelser kan förekomma då vissa maskiner inte tål denna behandling. Vinylhandskar och munskydd finns utplacerade och ska användas där det är lämpligt.

Utställningar genomförs som planerat, med begränsningar av antalet besökare som samtidigt vistas i lokalerna. Vernissager för utställningar i Galleri Mejan får genomföras, men med begränsningar i antalet deltagare.