För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Information med anledning av coronapandemin

Året har präglats av den pågående coronapandemin och även fortsättningsvis arbetar större delen av Kungl. Konsthögskolans medarbetare hemma för att minimera risken för smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetet ska därför om det är möjligt bedrivas på distans. Rekommendationerna säger dock inte längre att all undervisning ska ske på distans, vilket innebär att vi kommer att hålla lokalerna öppna för undervisning under hösten.

Högskolan är tills vidare stängd för allmänheten. Introduktion av nya studenter och praktiska moment i undervisningen så som exempelvis verkstadsarbete och studenternas arbete i ateljéer kommer att ske på plats i högskolans lokaler. Lärarna avgör därefter vilka andra moment i undervisningen så som exempelvis föreläsningar och ateljésamtal som ska ske online och vilka som ska ske på plats i våra lokaler.

Reglerna gäller så länge nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kvarstår. Skulle rekommendationerna ändras återkommer vi med justerade regler för tillgången till våra lokaler. Vaktmästeri och servicecenter kommer att vara bemannat, men kontakt med servicecenter kommer att i möjligaste mån ske via mejl eller telefon. Vi tillåter inte utomstående på högskolan då det ökar risken för smittspridning.

Utställningar på Konstakademien och i Galleri Mejan genomförs som planerat, med begränsningar av antalet besökare som samtidigt vistas i lokalerna.

Vi håller alltid minst två meters avstånd till varandra, samt tvättar händerna noga med tvål och vatten när vi kommer till högskolan. Handsprit är också utplacerad för personlig hygien.

Information kring hur många som får vistas i lokalen, hygien, rengöring av instrument, verktyg och material m.m. finns i alla lokaler.

Lokalvård utförs med samma intervaller som vid normala förhållanden, men extra tillsyn görs så att det alltid finns tvål och handdukar och handtag på toalettdörrar kommer att spritas regelbundet. Städutrustning kommer att ses över kontinuerligt.

I verkstäderna finns yt-sprit för att rengöra maskiner och utrustning när de har använts, avvikelser kan förekomma då vissa maskiner inte tål denna behandling. Vinylhandskar och munskydd finns utplacerade och ska användas där det är lämpligt.