För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Information med anledning av coronapandemin

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Sverige fortsätter att öka kraftigt och belastningen på hälso- och sjukvården är omfattande. Då Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har skärpts krävs det ytterligare åtgärder. Det påverkar givetvis även arbetet på Kungl. Konsthögskolan. 

Många av Kungl. Konsthögskolans medarbetare och studenter arbetar sedan tidigare hel- eller delvis hemifrån för att minimera risken för smittspridning. Nu skärper vi detta ytterligare så att undervisningen huvudsakligen ska ske online från och med måndag den 23 november. 

Undantaget från detta är den praktiska verkstadsundervisningen som inte kan göras digital, där verkstäderna kommer att fortsätta att vara öppna efter tidsbokning. Även de egna ateljéerna kommer fortsätta att vara tillgängliga för studenterna på det femåriga programmet i fri konst.

Reglerna gäller så länge nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kvarstår. Skulle rekommendationerna ändras återkommer vi med justerade regler för tillgången till våra lokaler. Vaktmästeri och servicecenter kommer att vara bemannat, men kontakt med servicecenter kommer att i möjligaste mån ske via mejl eller telefon. Vi tillåter inte utomstående på högskolan då det ökar risken för smittspridning.

Utställningar på Konstakademien och i Galleri Mejan genomförs som planerat med begränsningar av antalet besökare som samtidigt vistas i lokalerna.

Vi håller alltid minst två meters avstånd till varandra, samt tvättar händerna noga med tvål och vatten när vi kommer till högskolan. Handsprit är också utplacerad för personlig hygien.

Information kring hur många som får vistas i lokalen, hygien, rengöring av instrument, verktyg och material m.m. finns i alla lokaler.

Lokalvård utförs med samma intervaller som vid normala förhållanden, men extra tillsyn görs så att det alltid finns tvål och handdukar och handtag på toalettdörrar kommer att spritas regelbundet. Städutrustning kommer att ses över kontinuerligt.

I verkstäderna finns yt-sprit för att rengöra maskiner och utrustning när de har använts, avvikelser kan förekomma då vissa maskiner inte tål denna behandling. Vinylhandskar och munskydd finns utplacerade och ska användas där det är lämpligt.