För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Postmaster vid Kungl. Konsthögskolan

Towards an entity of decolonization, A project by Sandi Hilal and Alessandro Petti (DAAR), Photo: Luca Capuano, Borgo Rizza, Sicily 2020.
Towards an entity of decolonization, A project by Sandi Hilal and Alessandro Petti (DAAR), Photo: Luca Capuano, Borgo Rizza, Sicily 2020.

Den 1 mars öppnar ansökan för Kungl. Konsthögskolans postmasterkurser på avancerad nivå. Kurserna rymmer såväl arkitektur som offentlig konst och har ett stort inslag av forskningsmetodik. De är experimentella, ger utrymme för risktagande och arbetar med lärandeprocesser där gruppen står i fokus. Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella frågor inom konst och arkitektur och en viktig del i det livslånga lärandet.

Återkommande kurser är Decolonizing Architecture, Restaureringskonst samt Of Public Interest. Vi ger även kurser i kollektiva praktiker.

Läs mer om ansökningsprocessen och de kurser som är pågående.

Information om kommande kurser läsåret 2021-2022 uppdateras i samband med att ansökan öppnar.