För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Postmaster vid Kungl. Konsthögskolan

Experiments in Environment Workshop: Driftwood City Score, July 4, 1966. Lawrence Halprin Collection, The Architectural Archives, University of Pennsylvania.

Ansökan till Kungl. Konghögskolans postmasterkurser inom arkitektur och konst är öppen. Sista ansökningsdag är 15 april.

Kungl. Konsthögskolans postmasterkurser på avancerad nivå rymmer såväl arkitektur som offentlig konst och har ett stort inslag av forskningsmetodik. De är experimentella, ger utrymme för risktagande och arbetar med lärandeprocesser där gruppen står i fokus. Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella frågor inom konst och arkitektur och är en viktig del i det livslånga lärandet. 

Årets kurser är Decolonizing Architecture, Restaureringskonst, Of Public Interest, Collective Practice och The Photographic Artist’s Book.