För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Publikationer för restaureringskonst

Det utvidgade fältet & Det odelbara rummet.
Det utvidgade fältet & Det odelbara rummet.

Det utvidgade fältet & Det odelbara rummet.

Kursen Restaureringskonst har under läsåret 2020-2021 haft tema Vi skapar framtiden, den formar oss. Kursen har resulterat bl.a. i två publikationer, den ena med studenternas eget val av ämne att utforska, fördjupa eller prova på och den andra med årets sammanfattade slutsatser.

Restaureringskonstens långa tidsperspektiv och fokus på att bevara, kultivera och använda ger kunskaper om hur vi påverkar framtiden med vår byggnadskultur. Restaureringskonst och samhällets uppbyggnad analyseras utifrån olika perspektiv.

Välkommen att ta del av årets publikationer (pdf):

Restaureringskonst perspektiv: Det utvidgade fältet. Studenternas enskilda arbeten för studieåret 2020/2021

Restaureringskonst perspektiv: Det odelbara rummet. Insikter och slutsatser i sammanfattning för studieåret 2020/2021

Kursen Restaureringskonst är en ettårig heltidskurs (60 hp) på avancerad nivå vid Kungl. Konsthögskolan, arkitektur, för yrkesverksamma arkitekter, antikvarier, ingenjörer med flera inom området byggnadsrestaurering. Kursen omfattar restaureringskonstens basämnen, dess ideologi, historia och tillämpningar.

Läs mer om Kungl. Konsthögskolans postmasterkurser.