För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Mejan tar emot teknikdonation

Kungl. Konsthögskolan vill uttrycka sin stora tacksamhet för Ivar och Madelene Anderssons mycket generösa donation av teknikutrustning till skolan.

Maskinist, arbetsledare, tekniker och allt-i-allo – Ivar Andersson arbetade med film sedan 1971. De kulturinstitutioner i Stockholm som någon gång har visat tekniskt krävande film har varit i kontakt med Ivar; Filmhuset, Moderna Museet och Dramatiska Institutet för att nämna några.

Ivar Andersson var inte bara verksam bakom filmduken, han var även en storsamlare av teknikutrustning. 

Ivar Andersson gick ur tiden den 31 januari i år. Hans hustru, Madelene Andersson, bestämde sig då för att Ivars arkiv samt magasin med teknikutrustning skulle tilldelas Kungl. Konsthögskolans studenter. 

Donationen kommer att gynna nu- och framtida studenter till en oerhört stor grad. Sara Arrhenius, rektor på skolan:

– Idag finns ett stort intresse hos en ny generation konststudenter att upptäcka och återbruka analoga tekniker som fallit i skuggan av den digitala revolutionen. Donationen av analog filmutrustning till våra studenter ger oss en unik möjlighet att arbeta med dessa tekniker inom vår utbildning och forskning. På så sätt kommer de här teknikerna få ett fortsatt liv i framtidens konst.