För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansökningsprocess till femåriga programmet i fri konst

Urvalet till programmen i fri konst sker på arbetsprover och intervjuer.

Antagningsnämnden till programmen i fri konst är olika från år till år men består alltid av minst fyra professorer i fri konst, två lärarrepresentanter samt tre studenter i fri konst på masternivå.

Antagningens första omgång sker i mars.

Samtliga ledamöter i antagningens första omgång tittar igenom samtliga ansökningar. I detta steg ser ledamöterna bara arbetsprover samt sökandens text. De ser inga namn på de sökande eller andra uppgifter om de sökande.

I ett antal steg diskuterar och röstar sedan ledamöterna tills en mindre grupp sökande återstår. Dessa går vidare till andra omgången.

Antagningens andra omgång sker i april. Under antagningens andra omgång deltar även en extern ledamot (konstnär ej anställd på Kungliga Konsthögskolan).

I andra omgången intervjuas de återstående sökande av en mindre grupp ur antagningsnämnden.

Efter intervjuerna diskuterar hela antagningsnämnden det som framkommit i intervjuerna och röstar sedan gemensamt fram den grupp som de vill anta. Övriga kallade till intervju rangordnas som reserver.

Det är i slutändan ansvarig prefekt som på antagningsnämndens rekommendation beslutar om gruppen antagna samt reserver.