För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Den utopiska bildens pedagogik

Doktorsavhandling av Emanuel Almborg

Detta praktikbaserade doktorandprojekt undersöker förutsättningarna för en pedagogik av den utopiska bilden i samtidskonst och film. Det utgår från utgångspunkten att det finns ett behov av nya politiska och sociala visioner och scenarier. Projektet frågar vilken roll konst och konstnärsfilm, både som medium och som social aktivitet, kan spela för att experimentera med och skissa sådana visioner och scenarier – en process som beskrivs som en pedagogik av den ”utopiska bilden”.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet består av de tre filmerna, Talking Hands/Говорящие руки, 2016, The Nth Degree, 2018, och Acorn, 2021, tillsammans med utställningen Bildningar vid Mint i Stockholm, som pågick 2-25 september 2021. Länkar till dessa filmer och dokumentation av utställningen ingår i PDF-publikationen, som även innehåller en skriftlig del med teoretiska överväganden och reflektioner kring metod.

Med vederbörligt tillstånd av Konstnärliga fakulteten i Malmö, Lunds universitet. Ska försvaras på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Fakultetsopponenter
Dr Susan Kelly, universitetslektor i konst och kritiska studier vid Goldsmiths College, London.
Olivier Marboeuf, Paris-baserad författare, curator och filmproducent på Spectre Productions.

Disputation vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
10 november 2021, 14.00
Plats: Hus 28

Anmäl din närvaro senast den 5 november: åsa.andersson@kkh.se
Närvaro personligen eller via Teams.

Emanuel Almborgs avhandling har genomförts och handletts inom forskarutbildningen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan. Avhandlingen presenteras vid Lunds universitet inom ramen för samarbetsavtalet mellan Konstnärliga fakulteten i Malmö, Lunds universitet, och Kungl. Konsthögskolan avseende forskarutbildning i ämnet fri konst. Forskarutbildningen har finansierats genom ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Stockholms konstnärliga konsthögskola.