För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Forskningsveckan 2021

Att vårda en forskarmiljö: Forskningsveckan på Kungl. Konsthögskolan.

RW00: Att vårda en forskarmiljö

Det gångna årets förändringar på grund av pandemin har inneburit flera begränsningar och restriktioner, men samtidigt erbjudit en unik möjlighet att pausa och reflektera över grundläggande frågor vid vår högskola:

  • Vilket är förhållandet mellan undervisning och forskning med konstnärlig och arkitektonisk praktik i dag?
  • Vad gör konstnärliga metoder och utställningsskapande mot bakgrund av omvälvningarna inom kulturområdet?
  • Hur skapar vi en förståelse för utställningen som en experimentell lärandeprocess som bäddar in närvaro och omsorg?
  • Vilka är några av de ”fördjupande lärandeprocesserna” som vi involverar i våra konstpraktiker och vår undervisning?
  • Hur samordnar vi olika modeller för praktiker inom både konstnärlig forskning och undervisning?
  • Hur kan detta användas för att främja solidaritet inom institutionen?
  • Hur stärks konstnärlig praktik av kunskap om tekniker?
  • Vad kan vi lära oss utöver befintliga formella språk och kanon?
  • Vem har befogenhet att göra utställningar?
  • Vilken påverkan har våra metoder bortom Konsthögskolan?

Detta är några av frågorna vi kommer att samlas kring under årets Forskningsvecka, 24–27 mars. Sedan förra året har professorskollegiet fått i uppdrag av Utbildnings- och forskningsnämnden att ompröva Forskningsveckans format. I månatliga presentationer och diskussioner, som har inkluderat lärare, doktorander, forskare, studenter och administrationen, har en mängd tillvägagångssätt inom pedagogiska metoder och forskningsinriktningar kommit på tal, som samtliga kretsar kring arkitektoniska och konstnärliga praktiker.

Årets experimentella pilotupplaga kommer att vara centrerad kring högskolans unika inställning som baseras på tron ​​att både undervisning och forskning präglas av en aktiv arkitektonisk och konstnärlig praktik. RW00 syftar till att främja en forskarmiljö bortom de planerade fyra dagarna i mars och anger initiativ och aktioner som fortsätter under året för att utforska teman som utvecklas fullt ut under de kommande åren.

Kungl. Konsthögskolan har varit värd för nio konstnärliga forskarveckor sedan 2011. De tidigare upplagorna har varit omfattande i format och inkluderat presentationer, filmvisningar, bussturer, performancer, workshoppar, utställningar, konferenser och fester. Evenemangen har hållits på högskolan, Galleri Mejan eller på externa platser såsom biografer. Presentatörerna har varit såväl våra doktorander som externt finansierade forskare och de som internt har tilldelats finansiering för konstnärlig forskning och utveckling (KFoU) samt lärare som har presenterat forskning i olika stadier. Under de senaste åren har allt fler studenter från postmasterkurser presenterat sin pågående forskning. Externa gäster har bjudits in som samtalspartners, gästföreläsare eller deltagare i diskussionspaneler. Den huvudsakliga publiken har varit från såväl skolan som allmänheten.

På grund av den rådande situationens pandemirestriktioner består årets program av ett livesänt format som utgår från högskolans lokaler. Det är ett hybridprogram med livestreamade presentationer från högskolan, musikframträdanden, online-diskussioner, virtuella chatrum, platsrapporter från olika ställen på Skeppsholmen men även från Konstakademien, där utställningen Kärlek, Kropp och Arbete. Konstnärlig forskning i osäkra tider öppnar den 27 mars.

Varmt välkomna.