För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Det odelbara rummet – Läsårets insikter och slutsatser

Det odelbara rummet – Läsårets insikter och slutsatser.

Restaureringskonst har under studieåret granskat restaureringskonstens arbetsfält och har försökt identifiera de synsätt som präglar samhällets kollektiva handlande. Med olika tematiska infallsvinklar och en nyanserad och kritisk analys görs försök att förstå vår samtids synsätt på hållbarhetsfrågorna. Hur kan det komma sig att det redan byggda inte ses som en viktig resurs för det hållbara samhället? 

Ett seminarium som temavis reflekterar och diskuterar Det långa livet – restaureringskonstens breddade fält / Materia – om atmosfärens betydelse / Narrativ – att förstå historien som pågående process / Metod – restaureringskonstens verktyg mot en hållbar framtid.

Inbjudna gäster är Helena Bjarnegård, riksarkitekt. Martin Rörby, arkitekturhistoriker. Åsa Dahlin, enhetschef Uppsala kommun. Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholm.

Detaljerat program.

Anmäl deltagande till cecilia.sagren@kkh.se senast onsdag 26 maj. Länk till mötet skickas inom kort.

Lone-Pia Bach, professor
Cecilia Sagrén, lektor