För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Karl Tiréns jojkinspelningar – ett utforskande samtal om ljudarkiv

Foto: Eric Hammarström

Sameforskaren och mångsysslaren Karl Tirén (1869–1955) ägnade hela sitt liv åt det samiska. Hans främsta insats blev dokumentation av jojken, inte minst i form av de inspelningar på fonografrullar han gjorde under sina forskningsresor åren 1913–1915. Idag finns drygt trehundra jojkinspelningar bevarade. Det är en dokumentation som saknar motstycke och som haft en viktig roll i att föra jojktraditionen vidare. Idag fortsätter samlingen att vara betydelsefull både som kulturarv och inspirationskälla till samtida tolkningar. I början av 2023 kommer delar av Tirénsamlingen att ställas ut på konstmuseet Bozar i Bryssel. Projektet heter “Swedish Ecstasy” och tar ett brett grepp kring olika andliga idétraditioner och deras påverkan på konstens och kulturens utveckling. Inför detta uppstår många fungeringar om hur man hanterar ett så komplext kulturarv som Tirénsamlingen. Vilka frågor behöver vi ställa oss själva och publiken för att öppna upp historien om jojken, Sapmi och knyta ihop dåtid och samtid? Vilka problem och möjligheter finns i berättelserna om Karl Tirén och hur hanterar vi dem idag? 

I den här workshopen lyssnar deltagarna på ett urval av inspelningarna och tar del av både den samiska erfarenheten av dokumentationens betydelse och perspektiv från samtidskonst med ljud och arkiv som arbetsmetod. Samtalet avslutas med fika och gemensam diskussion.