För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Rutiga Golvet: Carl Michael von Hausswolff

Välkomna till Carl Michael von Hausswolffs öppna föreläsning. Hör när konstnären, legendarisk inom fältet ljudkonst och experimentell musik, presenterar ljudserien freq – ett långtgående, omtalat projekt dit von Hausswolff bjudit andra konstnärer att tillsammans bilda audiosensoriska ljudspel.

Sedan 2002 har den gränsöverskridande konstnären utvecklat freq med teman som gemensamt ljudskapande, miljöpolitiska frågor och multisensoriska krafter. Medverkande konstnärer har inkluderat Christine Ödlund, Tommi Grönlund, Jana Winderen, Finnbogi Pétursson. Verken har ställts ut på institutioner såsom Stedelijk (Amsterdam) TBA21 (Wien, Venedig), Nuit Blanche (Paris), Moderna Museet (Stockholm) och Marrakechbiennalen.

freq_out
En ljudinstallation i flera versioner, utan vare sig början eller slut. På inbjudan från von Hauswolff har konstnärer kollaborerat för att ta fram ett ljudverk som bygger på varandras ljudfrekvenser. Hittills har tolv versioner skapats, den åttonde pågick dygnet runt i Moderna museets museisalar och kunde upplevas i 48 timmar x 4250 kubikmeter.

freq_wave
En interaktiv, webbaserad och kollektiv installation som rymmer 84 konstnärer och deras verk. I projektet samverkar konstnärer för att göra ljudvågor från havets djupaste rum hörbara även för oss människor. Sist projektet visades var det som en del av forskningsprojektet: Territorial Agency: Oceans in Transformation (TBA21).

freq_spark
I november 2022 samt under 2023 bjuder von Hausswolff in studenter från Kungl. Konsthögskolan för att delta i en workshop relaterad till den senaste delen av freq. Temat kretsar kring eld, bränder och miljö.

Carl Michael von Hausswolff
Kurator, ljudkonstnär och tonsättare. Hans verk har ställts ut på institutioner såsom Stadjelik Museum, Manifesta, docmenta X, Liverpoolbiennalen, ICC i Tokyo och Portikus i Frankfurt. År 2001 kurerade och ställde Hausswolff ut på den Nordiska Paviljongen på Venedigbiennalen. År 2003 kurerade Hausswolff Göteborgs Internationella Konstbiennal. Ljudkonstnären har ägnat en betydande del av sitt konstnärskap åt att utveckla ljudserien freq.