För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Julius Nord

Varmt välkomna till Julius Nords examensutställning på Galleri Mejan, Kungl. Konsthögskolans studentgalleri.

Öppettider:
Mån–fre 12.00–18.00
Lör–sön 12.00–17.00

Utställningen står: 27/1–5/2. Vernissage fredag 27 januari: 17.00–21.00.

Julius Nord
Paus

När jag målar så ser jag mig inte som avsändaren till en adressat, snarare är jag ombudet som förmedlar en avisering från en plats till en annan. Utställningens titel är Paus, paus som i mellanrummen, gliporna, sprickorna. Paus betyder kortare uppehåll i verksamhet. Det är ett avbrott i tid, det som inträffar mellan den ena stunden och den andra. En paus kan upplevas besvärlig, som en icke tillvaratagen stund. Bestämda pauser finns inom alla sporter, då töms planen på rörelse och utrymme ges åt reflektion såväl som blicken framåt. Halvtid, break, intermission, uppehåll. Pausen ifrågasätter och är en nödvändig förutsättning för reflektion. Staden pausas vid torget. Paus är avstånd mellan saker; tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Limmet är starkare än träet, teglet är oanvändbart utan bruket. En text består av betydelsefulla pauser mellan bokstäver, mellan ord och i det avstånd som läsaren på grund av en radbrytning måste höja blicken från pappret och flytta den till nästa rads början. En dikt har sina skäl för att då och då tystna. I ett samtal kan en paus inrymma eftertanke såväl som tvekan. En paus kan vara brinnande påtaglig då något ovälkommet eller enastående har framförts. Kulören svart är en paus i världen av färg. Den mest pregnanta pausen är kanske den mellan en medveten in- och utandning.

Till denna utställning har jag låtit mitt arbete underkasta sig åtskilliga regler. Målningarna är gjorda med svart akrylfärg på pannå och formatet är bestämt enligt 23,77 x 10,97.


Foto: Daniel Johansson.

Bildgalleri, rulla i sidled för att se bilder.
1 / 7
No.1 Court, 2022, akryl på pannå, 360 x 168cm | Centre Court, 2022, akryl på pannå, 224 x 480cm. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Centre Court, 2022, akryl på pannå, 224 x 480cm Foto: Jean-Baptiste Béranger
No.1 Court, 2022, akryl på pannå, 360 x 168cm Foto: Jean-Baptiste Béranger
MTTC Iphitos, 2022, akryl på pannå, 224 x 480cm (22,5 x 10,5cm) Foto: Jean-Baptiste Béranger
MTTC Iphitos, 2022, akryl på pannå, 224 x 480cm (22,5 x 10,5cm) Foto: Jean-Baptiste Béranger
Julius Nord, MTTC Iphitos, 2022, akryl på pannå, 224 x 480cm (22,5 x 10,5cm), Galleri Mejan, 2022 Foto: Jean-Baptiste Béranger
Centre Court, 2022, akryl på pannå, 224 x 480cm | MTTC Iphitos, 2022, akryl på pannå, 224 x 480cm (22,5 x 10,5 cm). Foto: Jean-Baptiste Béranger