För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Photographic Artist’s Book | 2022

Morgonbad i Torneträsk vid Abisko Naturvetenskapliga station/Polarforskningssekretariatet.
Morgonbad i Torneträsk vid Abisko Naturvetenskapliga station/Polarforskningssekretariatet.

Performing sustainability  

Öppning:

Torsdag 19 maj
kl. 17.00–19.00

Utställningsperiod:

20/5–11/6 2022

Tisdag–fredag 11–16
Lördag 12–16

Konstakademien / Entréhall

Fri entré

Utställning med publikationer från kursen The Photographic Artist’s Book: Performing sustainability  

Hur kan man som konstnär agera hållbart i en situation nära en ekologisk kollaps? Vilka berättelser och konstnärliga undersökningar kan detta tillstånd generera? Det är några frågor kursen The Photographic Artist’s Book: Performing sustainability vill diskutera utifrån ett konstnärligt perspektiv och i relation till konstnärliga publiceringsstrategier. Kursen är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, publicistisk verksamhet, fotografi och närliggande områden med ett intresse för att väva samman teori och praktik. Kursen ges vid Kungl. Konsthögskolan och inkluderar även externa samarbeten som exempelvis Abisko Naturvetenskapliga station/Polarforskningssekretariatet. Sammanlagt har 56 studenter passerat kursen sedan 2014.

Utställare:

Albin Biblom, Jonas Böttern, Anna Cherednikova, Juanma González, Katarina Sylvan, Peter Norrman, Karin Willén, Adrian Olas, Timo Menke, Åsa Lipka Falck