För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Attraktionskampanj

Med hänvisning till det s.k. ”förändrade säkerhetsläget” har ett helt nytt fokus på Sveriges försvar kunnat följas i skuggan av det pågående kriget i Ukraina. 

Under hösten 2022 genomförde Sveriges försvarsmakt attraktionskampanjen Dina styrkor gör oss starkare. Målgruppen var unga kvinnor och kampanjen var mycket framträdande i det offentliga rummet.

Med utgångspunkt från kampanjen läggs nu en ny viktig del till Erikson & Larssons mångåriga arbete kring frågeställningar kopplade till värnplikt, där relationen mellan stat och individ står starkt i fokus, samtidigt som existentiella frågor gestaltas och formuleras med konceptuella metoder. I utställningen får vi möta videor, fotografier och en Power Point utlämnad från Sveriges försvarsmakt.

Utställningen är deras andra gemensamma på TEGEN2 och kan ses som en direkt fortsättning på Muskelstolen – en apparat för mätning av män som visade på galleriet 2018. Då kretsade utställningen kring en undersökning av den byråkratiska och mekaniska apparatur som skapades för att mäta unga män i samband med mönstringen till värnplikt, samtidigt som den fångade in de djupa existentiella och etiska frågor som berör dödande under en tidsanda då VÄGRA VAPEN var en av tidens strömningar. 

Attraktionskampanj är en del av forskningsprojektet Vägra döda – historier om de vapenfria männen som drivs av Björn Larsson och Carl Johan Erikson. Tillsammans undersöker konstnärerna en specifik del av svensk närhistoria genom utsagor och berättelser från männen som mellan 1966 och 1992 valde att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte om och beviljades vapenfri tjänst. Vägra döda är ett av flera forskningsprojekt som utförts vid Kungl. Konsthögskolan. Läs mer om Vägra döda.

I relief till det förflutnas styrkemätningar och ideal som i utställningen 2018 kunde kännas skruvat passé, ger konstnärsduon oss nu, som bjärt kontrast, rykande färska uttryck för en ny mobilisering, som får oss att reflektera över våra positioner, värderingar och överväganden i ett helt nytt ljus. Varmt välkomna!