För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vad ska ansökan till det femåriga programmet innehålla

Steg 1

I antagning.se laddar du upp dokument för att visa på din grundläggande behörighet.

Om du har betyg från svensk gymnasieskola kan de redan finnas i portalen. Om du har andra dokument som inte redan finns där, till exempel betyg från annat land eller kompletterande utbildningar som du vill att vi ska ta med i bedömningen så måste de laddas upp här.

Om du inte har fullständiga betyg så är det viktigt att vi får se de ämnen och utbildningar du ändå har läst, för att vi ska kunna göra en bedömning om vi tror att du har möjlighet att tillgodogöra dig vår utbildning. I så fall finns möjlighet för oss att ge dispens från fullständiga gymnasiebetyg. För att klara vår utbildning är det i första hand viktigt med kunskaper i svenska och engelska.

Steg 2

I vår ansökningsportal laddar du upp arbetsprover och text.

Arbetsprover

  • Du måste ladda upp 6-8 arbetsprover, till exempel målningar, teckningar, fotografier, grafik, objekt, skulpturer, videos etc. Varje arbetsprov kan innehålla upp till 5 bilder.
  • Varje arbetsprov ska visa på ett (1) verk. Vad du räknar som ett verk bestämmer du själv. Ett verk kan vara en tavla eller en skulptur som du väljer att visa med en eller flera bilder (upp till fem), till exempel översiktsbilder, närbilder, installationsbilder. Ett verk kan också vara flera bilder som hör ihop eller foton som till exempel är en redovisning av en installation, ett performance eller stillbilder från en video vid sidan av videon.
  • Om du har filmer eller videoverk längre än 3 minuter behöver du även ladda upp en kort trailer på 1-2 minuter av det fullständiga verket. Accepterade filformat för film är MOV, MP4 (MPEG4) eller AVI, max upplösning 1080p, dock högst 2GB/film, JPG för bild (max 7MB/bild) och MP3 för ljud. (2 kanals stereo används under antagningen men möjlighet till 7.1 kanals ljud finns).

Ansökan kan bara göras på egna meriter. Om du arbetar kollektivt behöver du specificera vad som är din del/din uppgift/ditt bidrag till verket.

En bifogad länk till en hemsida godtas inte!

Du ska även ange verkens

  • mått (storlek)
  • material
  • speltid (om rörlig bild)
  • år när du gjort verket (tillkomstår)

Du kan även välja att skriva en kort beskrivning av varje verk. Det ska du göra i fält för beskrivning, inte direkt i bilderna på arbetsprovet.

Text

Du får även gärna skriva en personlig text till din ansökan. Texten ska vara en kortare beskrivning av ditt konstnärliga arbete. Du kan även berätta om annat som påverkar ditt skapande, så som erfarenheter eller kunskaper från andra sammanhang.

Eftersom vi har engelskspråkiga personer i antagningsnämnden får texten gärna vara på engelska, eller både på svenska och engelska. Om du känner dig tryggare med svenska kan du skriva på svenska med en kortare sammanfattning på engelska.

Till femåriga programmet är texten dock inte obligatorisk.