För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vad ska ansökan till masterprogrammet i fri konst innehålla?

Steg 1

I antagning.se laddar du upp dokument för att visa på din grundläggande behörighet till masterstudier.

Om du har betyg från svensk kandidatutbildning i fri konst så finns de redan i portalen. Om du har examen i fri konst från annat land måste de laddas upp här.

Om du just nu går på ett program i fri konst med förväntad examen innan ht-23 så kan du bli villkorat antagen i väntan på din examen. Du kommer då att behöva komplettera med bevis på att du tagit dina poäng innan höstterminen börjar.

Om du har en annan kandidatexamen eller saknar en kandidatexamen men har annan erfarenhet som du anser motsvarar en kandidatexamen i fri konst måste du ansöka om reell kompetens. Du behöver då själv ladda upp samtliga dokument som du vill att vi tar med i bedömningen.

I Högskoleförordningen, bilaga 2, kan du läsa om vad som ingår i en konstnärlig kandidatexamen: Läs mer.

Du kan läsa mer om reell kompetens här.

Steg 2

I vår ansökningsportal laddar du upp arbetsprover och text.

Arbetsprover

  • Du måste ladda upp 6-8 arbetsprover, till exempel målningar, teckningar, fotografier, grafik, objekt, skulpturer, videos etc. Varje arbetsprov kan innehålla upp till 5 bilder.
  • Varje arbetsprov ska visa på ett (1) verk. Vad du räknar som ett verk bestämmer du själv. Ett verk kan vara en tavla eller en skulptur som du väljer att visa med en eller flera bilder (upp till fem), till exempel översiktsbilder, närbilder, installationsbilder. Ett verk kan också vara flera bilder som hör ihop eller foton som till exempel är en redovisning av en installation, ett performance eller stillbilder från en video vid sidan av videon.
  • Om du har filmer eller videoverk längre än 3 minuter behöver du även ladda upp en kort trailer på 1-2 minuter av det fullständiga verket. Accepterade filformat för film är MOV, MP4 (MPEG4) eller AVI, max upplösning 1080p, dock högst 2GB/film, JPG för bild (max 7MB/bild) och MP3 för ljud. (2 kanals stereo används under antagningen men möjlighet till 7.1 kanals ljud finns).

Ansökan kan bara göras på egna meriter. Om du arbetar kollektivt behöver du specificera vad som är din del/din uppgift/ditt bidrag till verket.

En bifogad länk till en hemsida godtas inte!

Du ska även ange verkens

  • mått (storlek)
  • material
  • speltid (om rörlig bild)
  • år när du gjort verket (tillkomstår)

Du kan även välja att skriva en kort beskrivning av varje verk. Det ska du göra i fält för beskrivning, inte direkt i bilderna på arbetsprovet.

Text

Du ska även skriva en personlig text till din ansökan. Texten ska vara på engelska och ge en beskrivning av din konstnärliga inriktning och fokus. Därutöver kan den innehålla reflektioner kring de insända arbetsproverna. Du kan också komplettera den engelska texten med en svensk version.